U weet ons te vinden

U weet de RIVM responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten steeds vaker te vinden en daar zijn we blij om. Wij helpen u namelijk graag om aanvullend op uw eigen werkzaamheden informatie te verzamelen over chemische, biologische of radioactieve stoffen. Dat doen we door ter plekke metingen te verrichten, maar u kunt ook op andere manieren een beroep doen op de kennis van onze experts. De combinatie van meetgegevens en inhoudelijke kennis stelt ons in staat risico’s voor mens en milieu in te schatten.  

Om bij milieu-incidenten te beginnen: in 2018 is er 40 keer een beroep op de MOD gedaan. Het merendeel betrof ondersteuning bij branden. Een goede tweede was het bieden van hulp bij stankklachten. 

Meten is nog steeds weten. Zo blijkt uit twee recente voorbeelden. Begin dit jaar heeft het RIVM metingen gedaan op Sint Maarten. Doel was om mogelijke gezondheidsrisico’s van afvalbranden te identificeren. Het feit alleen dat de bevolking van Sint Maarten klachten krijgt van de branden is niet voldoende. Metingen zouden moeten aantonen waaraan mensen worden blootgesteld en welke gezondheidsrisico’s dat met zich meebrengt. Dat zou de aanpak van het probleem moeten versnellen en daarmee de zorgen van burgers wegnemen. Op Sint Maarten brak er tijdens het RIVM onderzoek geen brand uit. De resultaten hebben daardoor alleen betrekking op de luchtkwaliteit op het eiland. Meer recent nam het RIVM monsters van zogenaamde grafietregens. De bewoners van Wijk aan Zee hadden daar veel last van. Het onderzoek liet zien dat hand-mondcontact met grafietstof een risico vormt, vooral voor jonge kinderen. Meetgegevens waren de basis voor het onderzoek en kennis van onze experts was nodig om conclusies te duiden. 

Ook op het terrein van stralingsincidenten is meten essentieel. Nederland beschikt over een robuust meetnet (NMR) èn ICT-netwerk (CalNet) om tijdens stralingsincidenten snel en betrouwbaar data te verzamelen over de verspreiding van radioactiviteit en kennisinstituten en veiligheidsregio’s netcentrisch te laten werken. Die robuustheid willen we behouden, voor vernieuwingen zetten we de deur open. Afgelopen jaar is er een gammamonitor van het RIVM in Zuid-Duitsland op een meetveld geplaatst waar verschillende EU-landen meetapparatuur hebben staan. Hierdoor kunnen meetresultaten van die landen met elkaar vergeleken worden. Vernieuwing van technieken, verandering in de presentatie van data, meer op maat en met betrokken partners trainen: het zijn ambities die we de komende periode verder zullen uitwerken.