Netwerkdag Omgevingsveiligheid

Hoofdingang RIVM (foto Beeldbank RIVM)

 Op 22 mei vond de 4e editie van de RIVM-Netwerkdag Omgevingsveiligheid plaats. De netwerkdag biedt een platform voor professionals op het gebied van Omgevingsveiligheid. Kennisuitwisseling met mensen uit het vakgebied staat hierbij centraal. 

Tijdens de informatiemarkt gingen RIVM-medewerkers met deelnemers in gesprek over onder andere de energietransitie en de maatregelencatalogus.

Tijdens de lezingen werd er ingegaan op de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Omgevingsveiligheid. Zo ging Maarten van Schie van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in op zijn ervaringen met data science. De hoeveelheid data groeit en er zijn steeds meer manieren om deze data te gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek. Maarten besprak in zijn presentatie hoe bij het PBL naar deze veranderingen wordt gekeken.

Daphne Heemsbergen en Iris van Malsen presenteerden hun afstudeeronderzoeken bij het RIVM, die zij hebben uitgevoerd in het kader van de Maatregelencatalogus Omgevingsveiligheid. Daphne Heemsbergen vertelde over haar onderzoek naar bescherming bij explosies met gevaarlijke stoffen. Iris van Malsen liet het publiek nadenken over het plaatsen van geluidwerende constructies binnen een plasbrandaandachtsgebied, die ook bescherming kunnen bieden tegen de effecten van een plasbrand.

Jeroen Neuvel van het RIVM ging met deelnemers in discussie over de belevingsthermometer. Deze maakt het mogelijk om te peilen hoe veilig omwonenden van chemische industrie en transport van gevaarlijke stoffen zich voelen. Tijdens zijn presentatie ging Jeroen specifiek in op de toepassingsmogelijkheden: wat kun je (niet) met de belevingsthermometer op nationaal en regionaal niveau?

De dag eindigde met een presentatie van Edward Geus van het RIVM. Hij ging in op de gevolgen van veroudering van installaties met gevaarlijke stoffen. Industriële installaties met gevaarlijke stoffen zijn onderhevig aan specifieke degradatiemechanismen. Hij benadrukte dat niet alleen de installatie, maar ook de organisatie en de kennis om de installatie veilig te bedrijven, kunnen verouderen.