Terugblik NVVK-congres

NVVK-congres 2019

 

‘2025 Wat ga ik anders doen?’Dat was het thema van het NVVK-congres 2019. Het RIVM verzorgde naast de standpresentatie op de infomarkt ook enkele parallelsessies. Onze programmamanager Veiligheid, Cultuur en Gedrag Viola van Guldener nam de rol van dagvoorzitter voor haar rekening. Een korte terugblik.

 

 

Sinds 2004 organiseert het kennisplatform de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) tweejaarlijks een congres voor haar netwerk. Dit jaar stond het congres in het teken van 2025. Welke nieuwe risico’s, opvattingen en oplossingen vallen te verwachten de komende jaren? Het RIVM verzorgde drie inhoudelijke parallelsessies.

Interventies in de praktijk

Jakko van Kampen en Marre Lammers verzorgden met twee praktijkprofessionals een denksessie over veiligheidsinterventies. Veiligheidskundigen voeren interventies in om de veiligheid van medewerkers te verbeteren. De vraag is welke interventies werken wel en welke juist niet? En welke interventies worden veel gebruikt door professionals? Het RIVM is een project gestart met als doel een online platform op te zetten, waarop professionals zelf interventies kunnen beschrijven, beoordelen, delen en zoeken. Tijdens de denk-sessie sprak het RIVM de deelnemers bij over de stand van zaken en de ontwikkelingen rond dit project. Ook presenteerde het RIVM de resultaten van het vragenlijstonderzoek naar ‘Interventies in de praktijk’ dat werd afgenomen onder 297 NVVK-leden. Tijdens de denksessie deelden Sander Boukamp en Jeffrey Poort ook hun praktijkervaring met twee interventies: ‘HSE Factory tour’ en ‘Interventie ongewenst gedrag’.

Hoe maak je veiligheid visueel?

Tijdens de doesessie ‘Hoe maak je veiligheid visueel?’ ontwikkelden veiligheidskundigen onder leiding van communicatieadviseur Marlies Hilhorst en wetenschappelijk onderzoeker Monique Chambon zelf een ‘factsheet’ over beroepsrisico’s. In groepjes maakten de deelnemers factsheets voor verschillende typen ongevallen uit de ongevallendatabase Storybuilder. De deelnemers leerden welke aandachtspunten belangrijk zijn in het communiceren van beroepsrisico’s en trainden zichzelf om stappen te zetten in het bedenken van de visuele ondersteuning in deze communicatie.

Nudging, het bevorderen van veilig gedrag

RIVM-ers Koen van der Swaluw, Theo Kerckhoffs en Michelle Zonneveld namen in een verdiepende denksessie de deelnemers mee in de wereld van nudging. Zij lichtten toe hoe nudging veilig gedrag kan bevorderen. Veel onveilige situaties binnen bedrijven worden veroorzaakt door gewoontegedrag. Het gaat dan om handelen op de ‘automatische piloot’. Dit automatische gedrag kan worden veranderd door (subtiele) veranderingen in de omgeving. Ter illustratie vertelden zij over het RIVM-experiment in magazijnen waarbij met nudging wordt geprobeerd om het aantal aanrijdingen met voetgangers en heftrucks te verminderen.

Meer informatie over het congres en de parallelsessies kunt u vinden op https://www.nvvkveiligheidscongres.nl/home