Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 36, 2019

Signalen op de kaart in Nederland
Infectieziekte

Totaal

t/m week

25-28

Totaal

t/m week

29-32

Totaal

t/m week

33-36

Totaal

t/m week

36; 2019

Totaal

t/m week

36; 2018

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00002
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose676645520597
 
Groep B2 
Buiktyfus2201716
Cholera01010
Hepatitis A75190134
Hepatitis B Acuut6415768
Hepatitis B Chronisch643315559691
Hepatitis C Acuut6103043
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)57309384 
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie24102223190
Kinkhoest49936021241943180
Mazelen121046822
Paratyfus A000613
Paratyfus B1001122
Paratyfus C10040
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie456014266361
Shigellose33437314303
Voedselinfectie1201019
 
Groep C 
Antrax00002
Bof8807040
Botulisme00000
Brucellose00033
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00001
Hantavirusinfectie6203425
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie4401926
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)1103135
Legionellose574823275379
Leptospirose71033537
Listeriose131077856
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00005
Malaria161116106189
Meningokokkenziekte15101109146
Psittacose6104045
Q-koorts000912
Tetanus00001
Trichinose00000
Tularemie00010
West-Nilevirusinfectie00000
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek210822
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00014
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
      
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 9 septemer 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.