Brandexperimenten

Brandexperiment oudewater

Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 5 juli 2019 is door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), in samenwerking met het RIVM, onderzoek uitgevoerd naar rookverspreiding in een leegstaand woonzorgcentrum in Oudewater. In een lege woonunit werd steeds eenzelfde bankstel aangestoken om onderzoek te doen naar de invloed van omgevingsfactoren, zoals open of gesloten deuren van omliggende ruimten, op de brandontwikkeling en rookverspreiding.

Een van de onderzoeksvragen was welke inzetstrategie van de brandweer de minste impact heeft op rookverspreiding in aangrenzende ruimten in het gebouw. Dit met het oog op de veranderende maatschappij, waarbij minder zelfredzame personen (zoals ouderen) steeds langer zelfstandig blijven wonen. Bij brand zullen deze personen zich in eerste instantie zelf moeten redden. Daarom is het belangrijk om te weten hoe lang het veilig blijft in woningen, die niet bij de brand betrokken zijn, maar zich wel op dezelfde gang bevinden. De inzetstrategie van de brandweer heeft grote invloed op de concentraties gevaarlijke stoffen in deze omliggende woningen. 

Op de verdieping rondom de brandruimten waren diverse meetopstellingen geplaatst met standaard detectieapparatuur. Het RIVM is gevraagd om metingen te verrichten naar stoffen die niet met deze standaard detectiemiddelen waarneembaar zijn. Hiervoor zijn de eerste drie dagen van het experiment monsters genomen en metingen verricht door de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM.

De MOD heeft, vanuit een aangrenzende ruimte, monsters genomen en metingen verricht in de rook die zich over de gang verspreidde. Vervolgens zijn de monsters geanalyseerd en de metingen uitgewerkt. De resultaten zijn ter beschikking gesteld aan de onderzoekers van het IFV. We kunnen constateren dat de wijze van rookverspreiding grote invloed heeft op de concentraties gevaarlijke stoffen, op zich is dat niets nieuws. Wel zijn er ook opmerkelijke bevindingen gedaan. Zo zien we, afhankelijk van de brandomstandigheden, grote verschillen in de hoeveelheid, de vorming en de verspreiding van gevaarlijke stoffen. De eerste impressie van de meetresultaten zijn  getoond op het vakcongres Fire Safety & Science op 13 en 14 november 2019. In 2020 zal er naar verwachting meer over de resultaten worden gedeeld.