Geslaagde training Verkenningseenheden

Oefening verkenningseenheden brandweer en RIVM

De meetplanorganisatie van de brandweer vormt zich momenteel om naar een verkenningsorganisatie op basis van de landelijke visie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen (IBGS). Onderdeel van deze visie is het verbreden van de taak; niet alleen meten op acuut gevaar, maar ook waarnemen en bemonsteren voor bijvoorbeeld analyse door het RIVM voor het nazorgtraject. Verkenningseenheden van de brandweer oefenen regelmatig lokaal hun vaardigheden. Daarnaast worden jaarlijks oefen- en trainingsavonden georganiseerd met alle verkenningseenheden in de regio. Dit jaar was, in samenwerking met het RIVM, een oefencarrousel ingericht.

Meerdere groepen verkenningseenheden oefenden onder leiding van een medewerker van het RIVM of AGS uit de eigen regio bij zes stands met verschillende onderdelen. Doelstelling was vooral verdieping van kennis over de werkwijze van het RIVM en de mogelijkheden van de RIVM responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten. Tevens werden de verkenners getraind in hun basisvaardigheden in het meten van radioactiviteit en lucht-, vloeistof-, en depositiemonsters. Voor bijna alle verkenners waren deze werkzaamheden nieuw en na een korte instructie gingen ze bij elke stand zelf aan de slag.

De volgende onderdelen kwamen aan bod:

1Opfrissen van kennis over metingen radioactieve stoffen en het praktisch oefenen door het opsporen van enkele RA-bronnen
2Kennisoverdracht over het Nationaal Meetnet Radioactiviteit en de rol van de brandweer daarin.
3Praktisch oefenen met het nemen van luchtmonsters
4Rondleiding door de monsternamewagen van de Milieu Ongevallen Dienst
5Praktisch oefenen in het waarnemen van en het nemen van depositiemonsters
6Praktisch oefenen van verschillende technieken om vloeistofmonsters te nemen.

De oefenavonden zijn uitermate positief ervaren. Voor de verkenners was dit weer iets nieuws en ze hebben inzicht gekregen in de mogelijkheden van het RIVM. ‘We zien het RIVM soms wel staan bij een incident, maar hadden geen idee wat hun taak en mogelijkheden waren.' ‘Nu zijn we er bekend mee en weten ook hoe wij onze rol als verkenner in kunnen vullen en het RIVM hierbij kunnen ondersteunen.' ‘Het was leuk om eindelijk eens met echte RA-bronnen te meten.’ We kijken terug op vier zeer geslaagde avonden!

Patrick Ewalds, Adviseur Gevaarlijke Stoffen VR Limburg Noord

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met: Patrick Ewalds (p.ewalds@vrln.nl), Niels Masselink (niels.masselink@rivm.nl) of Linda Rosseboom (linda.rosseboom@rivm.nl).