Zilvermeeuw

Inzet in de praktijk

In de afgelopen tijd werd er regelmatig een beroep gedaan op de kennis en kunde van de Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten. We ondersteunden onder andere de politie in de regio Den Haag bij een ongewoon incident met zieke vogels en we adviseerden bij een grote brand in Tilburg.

Incident met zilvermeeuwen

De Milieu Ongevallen Dienst rukt niet alleen uit bij branden. Soms hoeven we zelfs helemaal niet ter plaatse te zijn om toch mee te kunnen helpen bij incidenten of ongelukken die in Nederland plaats vinden.

Zo was er onlangs een raar incident waarbij de specialisten van de MOD op zaterdagavond nodig waren, maar we niet met onze meetwagens of mobiele laboratoria uitrukten. We kregen een telefoontje van de politie. Er was een aantal vogels gevonden, die ziek waren geworden van “iets” dat ze hadden gegeten. Daarnaast was er al een aantal dode vogels. De politie had bij onderzoek korrels meegenomen waarvan de vogelopvang met zekerheid de productnaam wist te noemen. De politie wilde echter al vóór de analyseresulaten weten wat voor stof dit was en of het ook voor mensen schadelijk kon zijn. Samen met een toxicoloog en de onderzoeksleider van de MOD is gezocht naar beschikbare informatie. Binnen 15 minuten kon alle gevraagde informatie met de politie worden gedeeld. De politie kon vervolgens de meldkamer en andere hulpdiensten gericht waarschuwen over de gevaren van de korrels. Ook konden we aangeven welke persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig waren om de korrels op een veilige manier op te ruimen.

 

Brand in Tilburg

In de nacht van vrijdag 20 september 2019 woedde een zeer grote brand op industrieterrein Kraaiven in Tilburg. Meerdere bedrijfspanden stonden in brand, waaronder een industriële bakkerij en een olieopslagbedrijf. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant had opgeschaald naar GRIP 4.

Het Regionaal Operationeel Team (ROT) nam in het begin van de ochtend contact op met het RIVM met de vraag: ‘Welk advies moeten we de boeren nu geven?' Als coördinator van de MOD kreeg ik deze vraag voorgelegd. Nu is het zo dat adviezen over vee en gewassen niet gegeven worden door het RIVM, maar door Wageningen Food Safety Research (het voormalige RIKILT). Om de vraagsteller toch van dienst te kunnen zijn wilde ik eerst een beter beeld hebben van de aard en omvang van de brand. Daarop besloot ik telefonisch contact op te nemen met de Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) van de brandweer. Ik kreeg hem direct aan de lijn. Hij was zeer welwillend en gaf mij een goede situatieschets. Gezamenlijk kwamen we tot het oordeel dat de pluimstijging van de brand dermate groot was dat aanvullende metingen van de MOD ter plaatse niet zinvol waren. We spraken af dat de AGS deze conclusie zou terugkoppelen naar het ROT.

Vervolgens heb ik de AGS nog gewezen op onze lijst met ‘Vragen en antwoorden bij branden’. Deze kan worden gebruikt door veiligheidsregio’s om bewoners te informeren hoe te handelen bij (de gevolgen van) een brand in de omgeving. De AGS wilde deze ‘Q&A’-lijst graag hebben en zou deze doorgeven aan de mensen van communicatie.

Toen ik vervolgens de informatie uit de Q&A-lijst terugzag op de website van de gemeente Tilburg gaf dat toch een goed gevoel.

Chris Thijssen, MOD Coördinator