Oefening Ziggodome

ziggodome

De gaspakkenteams van de responseenheden van Defensie, het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO) en het RIVM hebben op donderdag 20 juni 2019 een grote gezamenlijke oefening gehouden in de Ziggodome. Een indrukwekkende locatie voor een oefening.

Bestrijding van CBRN-incidenten is complex en vraagt om inzet van diverse specialistische organisaties. Gezamenlijk oefenen en structureel overleg zijn dan ook erg belangrijk. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie oefende mee omdat het een scenario met explosieven betrof. De setting was realistisch. Het LTFO had voor LOTUS-slachtoffers gezorgd en de EOD had voor de enscenering van de explosieven een bomvest geregeld. Ook zorgden zij voor een schrikeffect onder de gaspakdragers door een klein explosief te laten afgaan tijdens de inzet. De ontsmetting van al deze teams werd verzorgd door de ontsmettingseenheden van brandweer Luyksgestel (VR Brabant-Zuidoost) en Wormerveer (VR Zaanstreek-Waterland).

Naast het gebruik maken van elkaars deskundigheden ten behoeve van het forensisch onderzoek is de gemeenschappelijke deler van deze teams de ontsmettingseenheid van het LTFO. We kunnen gerust stellen dat de teams meer naar elkaar toegroeien en dat we eigenlijk niet meer zonder elkaar kunnen. Mark Bonnema, LTFO

Optimale onderlinge samenwerking is erg belangrijk en noodzakelijk omdat rondom een plaats incident, c.q. delict, de toegang erg beperkt is. Naast het gebruik maken van elkaars deskundigheid voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek, is het gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld de ontsmettingseenheid van het LTFO.

De onderlinge samenwerking en effectiviteit is door gezamenlijke oefeningen merkbaar verbeterd. Graag willen wij deze samenwerking voortzetten en waar mogelijk verder uitbreiden, op alle niveaus. Geert Jan van Bilzen, Defensie CBRN Centrum

Het doel van de oefening was om de werkwijzen van elkaar te kennen en op elkaar af te stemmen. Door met gecombineerde teams naar binnen te gaan werd dit doel zeker bereikt. Daarbij liepen de teams tegen wat communicatieproblemen aan omdat er verschillende apparatuur werd gebruikt. Met een volgende oefening zal dit verbeterd worden, waardoor de samenwerking nog intensiever en effectiever kan worden.  Op deze manier sluiten de verschillende teams steeds beter op elkaar aan en dat is precies waar het om gaat bij samenwerking!