oefening in Nationaal Militair Museum

Trots

In de vorige uitgave van Altijd Alert sprak ik de hoop uit onze samenwerking met u verder te versterken. Dat was in juni 2019. Inmiddels hebben we ons gezamenlijk optreden door middel van diverse inzetten en oefeningen van de responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten nog verder kunnen aanscherpen.

Zelf ben ik erg blij met de stappen die we hebben gezet om de gezondheidskundige effecten tijdens of kort na een milieu-incident zo vlot mogelijk in kaart te brengen. Dit past in de strategie van onze responsorganisatie: focussen op de preparatie-, respons- en nafase én daarbij gebruik makend van de kennis van partijen in het netwerk. Dit alles om zo snel mogelijk over de effecten van gevaarlijke stoffen te communiceren om  mens en milieu te beschermen. Laat ik dat toelichten!

Gezondheidsaspecten, inclusief ongerustheid hierover, worden steeds belangrijker zodra mensen aan gevaarlijke stoffen worden blootgesteld. Het betrekken van de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) is binnen de regio cruciaal voor duiding en advisering over gezondheidsrisico’s en de communicatie hierover. Om die taken goed te kunnen uitvoeren, moet de GAGS in de acute fase van het incident ervan op de hoogte zijn dat de Milieu Ongevallen Dienst (MOD) wordt ingezet. Het RIVM ontving signalen dat de GAGS niet vanzelfsprekend bij elk incident wordt betrokken. Door de samenwerking tussen MOD en GAGS te bevorderen, draagt het RIVM bij aan het positioneren van de GAGS bij incidenten. We denken dat het advies voor het bevoegd gezag hierdoor beter wordt. Het realiseren van die versterking voeren we uit in opdracht van VWS, in nauw overleg met het GAGS platform. Een goed voorbeeld hoe we met kleine stappen onze dienstverlening verbeteren.

Werk moet ‘’nuttig”, maar ook “leuk” zijn. De uitdaging van Rijkwaterstaat om mee te doen aan de Tetris Challenge paste naadloos in die categorie en hebben we met beide handen aangenomen. We stalden de inhoud van de interventiewagen van de MOD uit en fotografeerden het met een drone. Dat leverde, net als de foto’s van andere hulpverleningsorganisaties, een indrukwekkend plaatje op. Het maakt mij trots dat wij als RIVM samen met u een rol van betekenis spelen bij het nemen van de juiste maatregelen bij milieu- en stralingsincidenten. Graag informeren we u in dit magazine onder andere over de meest markante inzetten van het afgelopen jaar.

En dat is dan weer een mooi bruggetje naar de aankondiging van onze RIVM Responsdag. Deze dag staat gepland op 12 februari 2020 en vindt plaats bij het RIVM in Bilthoven. We hopen dan velen van u te ontmoeten.

Cobi de Boer, hoofd afdeling CBRN Responsorganisatie