Meldingen Wet publieke gezondheid tot en met week 44, 2019

Kaart van Nederland met signalen
Infectieziekte

Totaal

week

33- 36

Totaal

week

37- 40

Totaal

week

41- 44

Totaal

t/m week

44; 2019

Totaal

t/m week

44; 2018

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00000
 
Groep B1 
Difterie00002
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00000
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose505145650731
 
Groep B2 
Buiktyfus2022518
Cholera00001
Hepatitis A15152126174
Hepatitis B Acuut3337483
Hepatitis B Chronisch645236742864
Hepatitis C Acuut1133751
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)385020522 
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie13178261204
Kinkhoest52937718652823953
Mazelen9207722
Paratyfus A100713
Paratyfus B4412125
Paratyfus C00040
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie714813400435
Shigellose664514455439
Voedselinfectie0221524
 
Groep C 
Antrax00002
Bof9889660
Botulisme00000
Brucellose00035
Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (***)192827100 
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00001
Hantavirusinfectie1223932
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie2543034
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)2303953
Legionellose1056232473509
Leptospirose291318149
Listeriose1610210164
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00028
Malaria31147146220
Meningokokkenziekte592124173
Psittacose5315153
Q-koorts0011117
Tetanus00001
Trichinose00000
Tularemie00012
Westnijlvirusinfectie00001
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek1211630
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zikavirusinfectie00004
      
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.
(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) ingesteld. 
      

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 11 november 2019 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. 

 

Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 6, november 2019