Uitvoering nudgingexperiment naar veilig werken met heftrucks

Nudging

Het RIVM voert onderzoek uit naar nudging bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Deze zomer is eerst een nulmeting gedaan. Vervolgens zijn twee nudges geplaatst en zijn opnieuw metingen verricht. Het doel van de inzet van deze nudges is om ongevallen met heftrucks door automatisch handelen te voorkomen. Een stand van zaken van het onderzoek.

Menselijke fouten spelen vaak een rol spelen bij het ontstaan van ongevallen, blijkt uit analyse van ernstige arbeidsongevallen. Het gaat om fouten zonder dat er bewust is gehandeld. Bijvoorbeeld een vergissing of afdwaling. Dit automatische gedrag verander je niet met traditionele maatregelen zoals regels en sancties. Nudges kunnen wel automatisch gedrag beïnvloeden en een belangrijke bijdrage leveren aan veiligheid op de werkplek. Een ‘nudge’ is een aanpassing in de omgeving om mensen te helpen kiezen. Een nudge geeft zo een duwtje in de goede richting, zonder mensen in hun vrijheid te beperken.

Onderzoek van het RIVM

De eerste automatische gedraging die we proberen te beïnvloeden  is wat ‘combi-rijden’ wordt genoemd. Dat houdt in dat een chauffeur tijdens het heffen en dalen van de vork (met of zonder lading) tegelijkertijd gaat rijden of draaien met de heftruck. Hierdoor kan de vork instabiel raken waardoor lading van de vork af kan vallen of met de vork wordt omgestoten. Omdat combi-rijden het meest onveilig is op grote hoogte, is door het management besloten dat dit  op een hoogte van 2,5 meter boven de grond niet meer is toegestaan . Om dit nieuwe gedrag te bewerkstelligen, is er een regel gekomen die dit doelgedrag communiceert en er is een nudge bedacht.  De nudge bestond uit een groen en rood lampje. Het rode lampje ging branden wanneer de vork hoger dan 2,5 meter van de grond af kwam. Bij deze hoogte is combi-rijden niet toegestaan.. Het lampje functioneert daarmee als reminder.  Bij groen licht was combi-rijden wel toegestaan.  

Om te kunnen bepalen of de nieuwe regel en nudge daadwerkelijk leiden tot veiliger gedrag van chauffeurs, is deze zomer eerst een nulmeting uitgevoerd. De onderzoekers filmden in 10 paden, 28 uur lang de bewegingen van de heftrucks. In september werden enkele heftrucks voorzien van de lampjesnudge. De heftrucks met de nudge reden in vier van de 10 gangpaden. In de andere zes paden reden standaardtrucks zonder nudge. Ook dit proces werd 28 uur gefilmd. Het RIVM vergelijkt nu de resultaten op de paden met nudge en zonder nudge en zet deze af tegen de nulmeting (toen in geen enkel pad een heftruck met nudge reed).

In oktober installeerde het RIVM een tweede nudge voor een ander issue; goed kijken bij kruisingen. Chauffeurs kijken voordat ze het gangpad uitrijden niet altijd goed of er ander verkeer aan komt. Hierdoor kunnen botsingen ontstaan. Om de chauffeurs eraan te herinneren om goed naar links en rechts te kijken, hebben we in drie paden een lichtbord met oogjes geïnstalleerd  Dit bord werd aan het einde van het gangpad geplaatst en ging aan zodra de heftruckchauffeur een sensor in het gangpad passeerde.  Ook hier is eerst 28 uur een nulmeting uitgevoerd. De resultaten tussen de paden met en zonder nudge worden ook vergeleken en afgezet tegen de nulmeting.

Op dit moment worden de resultaten geanalyseerd.  De uitkomsten van het onderzoek worden naar verwachting in februari 2020 gepubliceerd.