Vijfhonderd Gezonde Kinderopvangorganisaties

Baby's op kinderopvang

Steeds meer kinderopvangorganisaties zijn aan de slag met Gezonde Kinderopvang. De samenwerkende partners, waaronder het RIVM en het Voedingscentrum, mochten afgelopen jaar de 500e organisatie met een coach Gezonde Kinderopvang feliciteren! Dit laat duidelijk zien dat de branche zelf aandacht voor gezonde leefstijl prioriteit geeft.

Sinds 2017 ondersteunt Gezonde Kinderopvang kinderopvangorganisaties bij het structureel werken aan een gezonde leefstijl van jonge kinderen. Het programma bestaat uit een aanpak en een scholing waarmee een organisatie een stafmedewerker kan laten opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Die coach is hét aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt de eigen collega’s in kennis en vaardigheden om gezonde leefstijl gewoon te maken voor kinderen in de dagopvang en de bso. De voorbeeldrol van de pedagogisch medewerkers is essentieel.

500e organisatie met coach Gezonde Kinderopvang

Kinderopvang ‘t Hummelhuis in het Gelderse Heerde is die 500e organisatie met een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang. Eigenaar Engelien Rakhorst: ‘Een gezonde leefstijl aanleren hoort bij de ontwikkeling van kinderen, daar willen we ons steentje aan bijdragen. Ik vind het belangrijk dat leefstijl structureel onderdeel is van de dagelijkse praktijk in onze kinderopvang. Daarom hebben wij een coach Gezonde Kinderopvang laten opleiden.’ Dat is pedagogisch medewerker Tamara Boelsen. Tamara gaat haar collega’s scholen en coachen. Als eerste gaan ze samen aan de slag met gezonde voeding. Tamara: ‘In januari 2020 geef ik de scholing van Gezonde Kinderopvang aan mijn collega’s. Iedereen doet mee, ook de leidinggevenden. En vanuit die training gaan we ons huidige voedingsbeleid aanpassen.’ Andere thema’s binnen Gezonde Kinderopvang zijn bijvoorbeeld voldoende bewegen en mediaopvoeding.

Nieuw: test ‘Hoe gezond is jouw kinderopvang?’

Op Gezondekinderopvang.nl is sinds mei 2019 de handige test: Hoe gezond is jouw kinderopvang? beschikbaar. Hiermee krijgen kinderopvangorganisaties snel een indicatie wat binnen de dagopvang of bso rond gezondheid al goed gaat en waar ze nog aandacht aan kunnen besteden. De test geeft inzicht, tips en inspiratie om concrete vervolgstappen te zetten richting een nog gezondere organisatie. Er is veel belangstelling voor de test, sinds de livegang is deze al ruim 800 keer bekeken/ingevuld.

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW. Landelijke kennis- en onderzoeksinstituten werken hierin samen, ondersteund door branche- en koepelorganisaties. De coördinatie ligt bij het RIVM en het Voedingscentrum. Meer weten? Ga naar Gezondekinderopvang.nl.