Gepromoveerd

Het RIVM staat midden in de maatschappij, én midden in de wetenschap. Als kennisinstituut voeren we zelf veel onderzoek uit of dragen daaraan bij. Zo ontwikkelen we kennis waarmee we onze rol als betrouwbare adviseur voor de overheid goed kunnen blijven vervullen. Ook onze promovendi zijn daarbij onmisbaar. In RIVM Magazine vindt u een overzicht van gepromoveerde medewerkers.

In de afgelopen tijd waren dat Linda Douma en Tom Woudenberg.

Linda Douma promoveerde op 6 december 2019 aan de Vrije Universiteit op haar onderzoek naar publieke opinie en individuele besluitvorming over het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het onderzoek was een samenwerking tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam. 

Douma was van 1 maart 2014 tot 1 februari 2019 werkzaam bij het RIVM en bij VUmc op de afdeling Sociale Geneeskunde. Douma onderzocht hoe mensen denken over het bevolkingsonderzoek en hoe zij de beslissing nemen om er wel of niet aan mee te doen.

Douma’s onderzoek laat zien dat mensen basisinformatie willen bij het nemen van hun beslissing. De exacte behoefte en het gebruik van informatie is per persoon/groepen personen verschillend. Ook blijkt dat er meer meespeelt dan alleen informatie, zoals het gevoel van mensen en hun ervaringen, hun doelen en waarden.

Douma’s onderzoek kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van voorlichting over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De voorlichting kan mensen ondersteunen bij het nemen van hun beslissing.

Bevolkingsonderzoeken bieden op populatieniveau gezondheidswinst. Op individueel niveau echter, hebben bevolkingsonderzoeken voor- en nadelen, die mensen verschillend kunnen wegen. En deelname heeft niet voor iedereen zin. Zo kunnen mensen onterecht gerustgesteld worden of juist onterecht ongerust gemaakt worden. Het blijft altijd een individuele keus om wel of niet deel te nemen aan een bevolkingsonderzoek.

Het RIVM probeert om in de voorlichting over de bevolkingsonderzoeken de voor- en nadelen van deelname zo goed mogelijk uit te leggen. Voor elk bevolkingsonderzoek is er een programmacommissie samengesteld uit belanghebbenden, zoals beroepsgroepen en patiëntenverenigingen. De programmacommissie adviseert het RIVM onder meer over de voorlichting.

De voorlichtingsmaterialen worden elk jaar geactualiseerd. Bij de actualisatie worden resultaten van onderzoeken, zoals die van Linda Douma, betrokken. Ook signalen en suggesties van publiek en critici gebruiken we om de informatie duidelijk en evenwichtig weer te geven. Het RIVM blijft zich inzetten om de voorlichting te verbeteren om daarmee mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun beslissing.

Titel proefschrift: Colorectal cancer screening: Yes or No? Insights into public opinion and the individual decision-making process.

Promotor: prof.dr. D.R.M. Timmermans

Copromotor: dr. E. Uiters

Mazelen in Nederland

Op 23 januari 2020 promoveerde Tom Woudenberg aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de mazelenepidemie in Nederland in 2013-2014.

Tom Woudenberg onderzocht allerlei aspecten van deze epidemie, waarin naar schatting 30.000 mensen in Nederland mazelenvirus opliepen. De besmettingen deden zich vooral voor bij ongevaccineerde kinderen in de gebieden met een lage vaccinatiegraad, waar relatief veel orthodox protestanten hun kinderen niet laten vaccineren tegen de BMR. Naast een beschrijving van de epidemie, toonde Woudenberg aan dat het profiel van effectiviteit en bijwerkingen van de extra BMR-vaccinatie, die werd aangeboden aan kinderen tussen de 6 en 12 maanden, goed was. Verder werkte hij ook aan economische analyses van de impact van de epidemie, aan modelleringsstudies, en aan serologische studies in het laboratorium. Tom Woudenberg is op dit moment EPIET fellow in het ECDC fellowship programme in München, Duitsland.

Titel proefschrift: The 2013-2014 measles outbreak in The Netherlands: New evidence on measles epidemiology and control.

Promotor: prof.dr. E.A.M. Sanders

Copromotoren: dr. S.J.M. Hahné en dr. H.E. de Melker