Voorwoord

Beste Lezer,

Met plezier en trots bied ik u dit nieuwe jaarbericht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM aan. Trots op de bereikte resultaten en plezier in de samenwerking met zoveel verschillende partijen. In dit jaarbericht staan we onder andere stil bij grote veranderingen in de programma’s. Zoals de uitbreiding van de hielprikscreening en het voorbereiden van de invoering van de pneumokokkenvaccinatie en de 13 weken echo. Dit zijn grote projecten met een concreet eindresultaat en een nog concreter deadline. Vaak een zeer ambitieuze deadline. Die tijdsdruk vraagt om telkens scherp opletten wat nú moet, of wat later kan. En vraagt ook van onze samenwerkingspartners vaak extra inzet en flexibiliteit. Maar gelukkig merken we dat het eindresultaat iedereen verbindt en motiveert. Iedereen draagt graag bij aan de gezondheid van de burger, waar het uiteindelijk om gaat.

Met daarbij meteen de vraag – hoe bereik je die burger goed? Ook daar gaan we in dit jaarbericht op in. Want ‘de burger’ bestaat natuurlijk niet. De één wil een doorwrochte, genuanceerde geïnformeerde keuze maken voor deelname aan bevolkingsonderzoeken, de ander wil gewoon een kort en sturend advies. Het is zoeken om de goede balans in de voorlichting te vinden, om goed aan te sluiten bij de informatiebehoefte van de diverse doelgroep. Een interessant vraagstuk.

En ons werk heeft veel interessante vraagstukken. We maken van beleid praktijk, en van praktijk beleid. We zijn bezig met abstracte maatschappelijke ontwikkelingen, haast filosofische vraagstukken soms. Maar ook met hele concrete zaken, zoals het versturen van een ontlastingsmonster in een enveloppe. We hebben contact met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de politiek, maar ook met wat ik ‘het echte werk’ noem: uitvoeringsorganisaties, zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en ziekenhuizen. Continue aan het verbeteren, met hulp van de wetenschap, en steeds meer ook zelf bijdragend aan de wetenschap. En dat alles in een internationale context - de Nederlandse bevolkingsonderzoeken behoren tot de wereldtop! Tegelijkertijd is er nog zoveel om naar toe te werken, zoals meer maatwerk in de screening, of een betere integratie van screening en zorg.

Hoe mooi en uitdagend dit werk ook is, dit is mijn laatste voorwoord van het CvB jaarbericht. Vanaf 1 april neem ik afscheid van het CvB en word ik interim directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. Ik kijk met veel plezier terug op mijn werk voor de bevolkingsonderzoeken, en heb ook zin in deze nieuwe uitdaging. Veel dank voor de samenwerking en ik wens u veel plezier en trots toe in uw werk en uw bijdrage aan de bevolkingsonderzoeken!

 

Met vriendelijke groet,

Jaap van Delden