MCBL lab

Kort Nieuws

Vernieuwde website Straling

De website Straling en radioactiviteit van het RIVM is vernieuwd. De website is in een nieuw jasje gestoken en de informatie is geactualiseerd.

Eén van de onderwerpen op de site is Stralingsincidenten en kernongevallen. In dit onderwerp beschrijven we wat de rol is van de RIVM Ongevalsorganisatie Straling in de voorbereiding op incidenten en in ongevalssituaties. De taken, middelen en expertises van het RIVM komen daarbij uitgebreid aan bod.Verder lichten we specifieke onderwerpen toe, zoals terrorisme, nazorg en de ramp bij Tsjernobyl. Ook de operationele plannen en wetenschappelijke publicaties zijn via de website te vinden.

Nieuwsgierig geworden? Neem dan een kijkje op de nieuwe website.

Meer analyses in mobiel laboratorium

Het is nu ook mogelijk om vloeistofinjecties uit te voeren in ons mobiel laboratorium. Dat betekent dat we ook vluchtige chemische componenten kunnen bepalen in waterige monsters of vaste stoffen. Voorbeelden hiervan zijn grond en drugsafval. Deze toepassing is een mooie aanvulling op de analyses die we nu al op locatie uitvoerden. Bijvoorbeeld het bepalen van vluchtige chemische componenten in lucht en van metalen in vaste en waterige monsters.

Scenario Straling in app ‘Incident’

Met de app ‘Incident’ maakt het RIVM relevante informatie over incidenten met gevaarlijke stoffen op een eenvoudige manier voor hulpverleners beschikbaar. De app bevat sinds kort ook informatie over stralingsincidenten, waarmee de adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) van de brandweer en de gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) van de GGD/GHOR overzichtelijk informatie kunnen vinden.

Het scenario Straling in de app is opgebouwd uit vijf onderdelen:

Basis en begrippen (1) geeft een korte uitleg over energierijke (ioniserende) straling, soorten incidenten en bronnen en blootstelling en effecten op de gezondheid. Daarnaast zijn de vuistregels van beta- en gamma-bronnen en een uitleg van verschillende grootheden en eenheden opgenomen.

Bij Plannen en ondersteuning (2) zijn links te vinden naar nationale en regionale plannen. Verder beschrijven we in dit onderdeel de rol en taken van de RIVM Ongevalsorganisatie straling en het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn).

Plaats incident (3) geeft een overzicht van praktische aspecten bij een stralingsincident, zoals hoe een inzetgebied eruit moet zien, wat de dosislimieten voor een operationele inzet zijn, en informatie over potentiële maatregelen en besmetting en ontsmetting.

In de Radionuclidentabel (4) worden radiologische gegevens gepresenteerd van de verzameling van radionucliden waarmee de brandweer bij de bestrijding van incidenten geconfronteerd kan worden. Een ongeval met een Mo/Tc generator is als voorbeeld gegeven, waarbij met gegevens uit de tabel het dosistempo, de effectieve dosis en besmetting aan de hand van de telsnelheid van de Automess is berekend.

Het onderdeel NMR: alarm afhandeling (5) is een praktische handleiding voor de centralist van de Meldkamer en de AGS over de afhandeling van een automatisch alarm van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit.

Andere scenario’s die te vinden zijn in de app zijn Brand, Persoon onwel, Onbekende stof, Geur, en Drugs & Labs.