Luchthaven

Onbekend poeder in koffer

Op Schiphol werd op 7 juli 2020 een koffer met vals geld in beslag genomen. Bij het openen van de koffer op het kantoor van de douane, werden vijf medewerkers licht onwel. Naast het valse geld zat er ook poeder in de koffer.

De stof werd ter plekke door de CBRNe eenheid van Defensie in Vught onderzocht maar dit gaf geen duidelijkheid over de samenstelling. Een monster van het poeder werd daarom voor nader onderzoek naar het RIVM gebracht. Daar werd het monster, in een speciaal daarvoor uitgerust laboratorium (zogenaamde BSL-3 lab met daaraan gekoppeld een chemisch lab), gescreend op radioactieve, biologische en chemische stoffen.

In het laboratorium wordt volgens een strak protocol gewerkt. Omdat niets bekend was over de samenstelling en herkomst van het poeder werd eerst gescreend op biologische agentia. Toen deze agentia niet werden aangetoond, werd de stof chemisch geanalyseerd.

Uiteindelijk bleek de stof een insecticide (dimethoaat). Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) heeft op basis van deze informatie een advies gegeven over de behandeling van de slachtoffers.

Terug naar Inzet in de praktijk