Voorwoord

Foto autos MOD

Het jaar 2020 loopt anders dan we allemaal hadden gedacht. Toch gaat het werk onder deze omstandigheden gewoon door. Tijd voor een update. 

12 februari 2020. Het RIVM organiseert voor de 3e keer de netwerkdag ‘Samen sterk in het incidentnetwerk’. De opkomst was groot. Het illustreert dat onze partners in het responsnetwerk elkaar willen zien en spreken om nieuwe kennis op te doen. En dat willen wij ook: bij incidenten val je immers terug op kennis en kennissen. Ook wil je samen werken aan het oplossen van knelpunten en ideeën delen. 

15 maart 2020. Het kabinet neemt vergaande maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. Ineens werken we zoveel mogelijk thuis, zijn grote bijeenkomsten verboden en houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Onze ambitie was om onze netwerkpartners vaker op te zoeken, meer te investeren in opleidingen en trainingen met de regio’s en kennis over risico’s van stoffen actief te verspreiden. Daarnaast wilden we onze contacten op internationaal niveau intensiveren. Ons jaarplan was ingericht op het realiseren van die ambities. Plotseling moesten we de invulling van die ambities tegen het licht houden en her prioriteren. De focus lag de eerste weken vooral op de vraag: wat betekenen deze maatregelen voor ons? Hoe kunnen we van toegevoegde waarde blijven vanaf onze thuiswerkplekken?

Ideeën die we al hadden om kennis via bijvoorbeeld een webinar of een online workshop te delen òf e-learning te gebruiken in opleidingen en trainingen, werken we nu versneld uit. En dit online magazine zullen we frequenter uitbrengen. We merken gelukkig ook dat we veel werk ‘gewoon’ kunnen doen. Soms later dan gepland, soms in een andere opzet, maar we blijven paraat. In dit magazine leest u wat we de afgelopen maanden gedaan hebben en waarmee we onze meet- en analysetechnieken gaan uitbreiden.

Vanaf 1 juli zijn de coronamaatregelen versoepeld. Voorzichtigheid blijft echter geboden. ‘Alleen samen’ heeft de komende maanden nog een dubbele lading. Laten we in dat wankele evenwicht met elkaar blijven werken aan een sterke respons op milieu- en stralingsincidenten.