luchtfoto van paden door grasland

Voorwoord

Het is een bijzonder jaar, waarin de dingen anders gaan dan we verwacht hadden. Ook voor RIVM Omgevingsveiligheid betekent dat soms schakelen. Zo hebben we onze netwerkdag moeten annuleren maar zijn daarvoor de webinars in de plaats gekomen. Hiermee kunnen we toch ons doel - het informeren en betrekken van onze samenwerkingspartners -  op een goede manier bereiken. De eerste webinars  zijn dan ook zeer goed bezocht. Over de totstandkoming van deze webinars heeft Kyra Kieskamp haar persoonlijke ervaring opgetekend, zie de bijdrage “Welke uitdaging ga jij aan?

 

Kennis aan tafel

Over uitdagingen gesproken: RIVM Omgevingsveiligheid vervult naast de rol van onderzoeker, steeds vaker die van adviseur. Bijvoorbeeld door “kennis aan tafel” te leveren: door samen met andere overheden (nationaal en regionaal) de maatschappelijke opgaven te vertalen naar kennisvragen. De komst van de Omgevingswet en de veranderende werkwijze bij Omgevingsveiligheid maken dat het steeds belangrijker wordt om dit in verbinding aan te pakken: naast de ministeries ook steeds meer met de gemeenten, omgevingsdiensten en provincies.Dit laat zien dat we soms moeten schakelen in rollen, maar wel steeds vanuit de uitgangspunten van onafhankelijkheid en deskundigheid. Zodat we in openheid, vanuit onze unieke rol kunnen werken aan een gezonde en veilige leefomgeving.

In dit RIVM Magazine Omgevingsveiligheid kunt u een proeve lezen van de projecten en thema’s waar we nu aan werken, vaak ook in het kader van “kennis aan tafel”. Met een nadruk op de veilige energietransitie, zoals in de artikelen over windturbines en de overview van effecten van duurzame energiebronnen op omgevingsveiligheid.

Ten slotte: als u interesse heeft om de volgende webinars Omgevingsveiligheid  te volgen, raden we u aan de website van Omgevingsveiligheid  goed in de gaten te houden.

We wensen u een gezonde en fijne zomer, en veel leesplezier met dit magazine!