Kort nieuws

Bekijk de video: nieuwbouw RIVM en CBG in 2 minuten

Nieuwbouw RIVM en CBG

Waar een jaar geleden vier betonnen torens op het Utrecht Science Park de komst van het RIVM en het CBG aankondigden, trekt nu een gebouw van 80 meter hoog de aandacht.

In deze hoge, met glas omklede toren wordt dagelijks gewerkt aan de realisatie van nieuwe laboratoria en kantoren voor het RIVM en het CBG. Ten zuiden van de toren vordert ook de bouw van de zijvleugel waarin zich straks laboratoria zullen bevinden die bijzonder beveiligd zijn. In deze laboratoria zijn alle mogelijke beheersmaatregelen genomen om bijvoorbeeld verspreiding van micro-organismen en radioactieve stoffen te voorkomen. De ruime entreehal aan de noordzijde die plek biedt voor ontmoeting krijgt steeds meer vorm.

De bouw is dagelijks te volgen via webcambeelden.

MEET Strukton bouwt in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de nieuwe huisvesting voor het RIVM en het CBG. Ook de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) neemt haar intrek in dit nieuwe gebouw.

Marith Volp directeur Volksgezondheid en Zorg bij RIVM

Voormalig huisarts en politicus Marith Volp is per 1 september in dienst als directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM. Zij volgt Jaap van Delden op die deze functie ad interim invulde binnen de RIVM-directie na het vertrek van Annemiek van Bolhuis. Marith Volp was voor haar komst naar het RIVM directeur divisie acute en forensische psychiatrie bij GGZ Noord Holland Noord.

Huisarts én Tweede Kamerlid

Marith Volp studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding tot huisarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werkte van 2006 tot 2017 als huisarts in Amsterdam Slotermeer. Naast haar werk als huisarts was zij in deze periode werkzaam als docent aan de huisartsenopleiding VUMC en later als beleidsmedewerker bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ook was zij een aantal jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA). Van 2013 tot 2017 was Volp Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze bleef in deze periode praktiserend huisarts voor één dag per week. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerder op de terreinen zorg, financiën en justitie en lid van de vaste commissies Gezondheid, welzijn en sport en Justitie.

 

Frederieke Damme directeur Bedrijfsvoering RIVM

Frederieke Damme is sinds september 2020 de Chief Financial Officer en directeur Bedrijfsvoering bij het RIVM. Haar eerdere start in juni 2019 werd helaas onderbroken door een ongeval, waarna een periode van herstel volgde. Ze is inmiddels voldoende hersteld om de draad weer op te pakken bij het RIVM.

Haar laatste functie voordat ze bij het RIVM kwam was directeur Bedrijfsvoering van het Ministerie van Financiën.

Rust, transparantie en voorspelbaarheid in de bedrijfsvoering zijn voor haar belangrijke doelen bij het RIVM. Frederieke Damme: “Ik wil de bedrijfsvoering en de inhoudelijke domeinen dichter bij elkaar brengen. Door het besef dat je elkaar nodig hebt. Daarbij streef ik naar een stabiele en betrouwbare basis, op het hele terrein van bedrijfsvoering. Op dit moment is dat vooral van belang voor de Financiën en de ICT van het RIVM. Zodat die dingen niet afleiden van de strategische discussies en inhoud van ons werk. En we ook ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie in de Bedrijfsvoering.”

 

Toekomstverkennen en gezondheid in tijden van corona

Het RIVM brengt eind november 2020 de corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (c-VTV) uit.

De coronapandemie heeft een ongekende impact op onze maatschappij. De vraag is welke mogelijke toekomstige ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg ons nog te wachten staan. En hoe kunnen we ons, als maatschappij, daar het beste op voorbereiden.

Meer weten? Kijk op https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv/c-vtv