luchtfoto stralingswagens

Expertise uitgelicht

In deze rubriek lichten we onze expertise op het gebied van CBRN Respons toe. Deze keer zoomen we in op de Ongevalsorganisatie straling. In een video leiden we u rond op het RIVM langs de verschillende faciliteiten van de Ongevalsorganisatie straling. En we vertellen over onze nieuwe monsternameapparatuur voor kernongevallen. 

Nieuwe monsternameapparatuur

Het RIVM meet met het  Nationaal Meetnet Radioactiviteit, op ongeveer 160 plaatsen in Nederland het gammadosistempo. Daarnaast analyseert het RIVM in Bilthoven continu luchtmonsters op een mix van radionucliden. Voor ernstige kern- of stralingsongevallen, op enige afstand van Bilthoven, kan die informatie over de mix van nucliden te laat of onvoldoende zijn. 

Lees meer