Brandexperimentenfoto

Kort nieuws

Nieuws over interessante RIVM-publicaties die recent zijn verschenen of binnenkort worden gepubliceerd.

Interventiewaarden gebundeld

Met interventiewaarden voor de incidentenbestrijding kan de GGD of de brandweer het niveau van gevaar inschatten. Hiermee kan beslist worden over opschaling van de incidentbestrijdingsorganisatie, en over maatregelen ter bescherming van, en communicatie met de bevolking. 

De interventiewaarden staan in verschillende zogenaamde stofdocumenten op de RIVM-website Risico’s van Stoffen. Deze documenten bevatten informatie voor de operationele fase en leggen uit hoe de interventiewaarden volgens een herziene methodiek zijn afgeleid. Om het voor gebruikers makkelijker te maken heeft het RIVM deze interventiewaarden en hoe deze tot stand zijn gekomen, gebundeld in één document. Vanuit de inhoudsopgave kan makkelijk worden doorgeklikt naar het betreffende stofdocument en per stof kan er worden doorgeklikt naar een toelichting daarop. Ook zijn de interventiewaarden uitgebreid met de A/B-status. Deze status geeft een indicatie van het te verwachten effectgebied en de noodzaak om bij incidenten al dan niet op te schalen.

Dit document zal binnenkort gepubliceerd worden de website rvs.rivm.nl en actief verspreid onder de gebruikers in het reguliere netwerk (o.a. GAGS- en IBGS-platform). Wilt u zeker zijn van ontvangst van dit document, meldt u dan hiervoor aan bij peter.bos@rivm.nl.  

Publicaties kernongevallenbestrijding

Lars Roobol, voorzitter van het Radiologisch en Gezondheidskundig Expertise Netwerk (RGEN), selecteerde voor u twee interessante nieuwe RIVM-publicaties over kernongevallenbestrijding: 

35 jaar ongevalsbestrijding

In het Nederlands Tijdschrift voor Stralingsbescherming (jaargang 11,1: 9-14) is een artikel verschenen over 35 jaar kernongevallenbestrijding: “Andere tijden: voorbereiding op kernongevallen toen en nu”. Leuk voor iedereen die wil lezen over wat er in Nederland is gedaan bij de ongevallen in Tsjernobyl en Fukushima, maar ook bij recentere gebeurtenissen als de ontploffing van een Russische nucleair aangedreven kruisraket “Burevestnik” in 2019 en de bosbranden bij Tsjernobyl in 2020. Op de RIVM-website staat een overzicht van recente gebeurtenissen

Maatregelen bij kernongevallen

Bijna iedereen denkt: als er een kernramp is, moet je half Nederland evacueren. Maar is dat wel zo? Bij Fukushima hebben we gezien dat ook evacuatie levens kost. Is evacueren dan wel effectief? Spaart het meer levens dan het kost? En hoe zit dat eigenlijk bij andere maatregelen? Naast gezondheid spelen ook leefbaarheid of de economie een rol. Elke maatregel die je als overheid treft heeft nadelen. Het RIVM heeft onderzocht hoe de overheid die voor- en nadelen, ook onder tijdsdruk van een crisis, met elkaar in balans kan brengen.