Stankoverlast door knoflookgeur

Knoflook

Op 2 oktober 2020 roken bewoners van een woning in IJsselmuiden een doordringende knoflookgeur. Ook hadden ze hoofdpijn- en misselijkheidsklachten. Het riool direct naast het pand werd als vermoedelijke oorzaak gezien. De brandweer nam luchtmonsters met behulp van canisters in het riool. Analyse van deze monsters door de MOD diezelfde dag, bracht echter nog geen uitkomst. Omdat de overlast de dag erna, zelfs na het doorspoelen van het riool, nog steeds aanwezig was, rukte een meetploeg van de MOD uit om diverse metingen te verrichten.

Blauwzuur

Met handheld apparatuur werden metingen verricht op verschillende anorganische stoffen. Alleen voor waterstofcyanide (blauwzuur) werden verhoogde concentraties gedetecteerd. Het was niet uitgesloten dat kruisgevoeligheid voor andere stoffen bij deze meting een rol speelde. De waardes waren echter zodanig hoog dat het voorzorgprincipe is toegepast. Er werd dus rekening gehouden met de mogelijkheid dat daadwerkelijk waterstofcyanide aanwezig was. De bewoners werd daarom geadviseerd nog een nacht elders te overnachten.

Knoflookolie

Op 4 oktober zijn opnieuw GCMS-analyses uitgevoerd op door de MOD genomen luchtmonsters met behulp van canisters en tedlar bags. Hierbij werden verhoogde waarden gemeten van verschillende vluchtige organische stoffen. Een van de stoffen met een verhoogde concentratie was diallyl disulfide; een stof, die onder meer voorkomt in knoflookolie!

Beiden mogelijk 

Wat het geweest is, hebben we uiteindelijk niet kunnen vaststellen. Beide gemeten stoffen kunnen in hoge concentraties leiden tot hoofdpijn en misselijkheidklachten. Toen het riool voor de tweede keer was doorgespoeld was de stankoverlast uiteindelijk verdwenen. Na een controlemeting op waterstofcyanide door de brandweer konden de bewoners weer naar huis.