De meldingen volgens de Wet publieke gezondheid tot en met week 48, 2020

Kaart van Nederland met signalen
Infectieziekte

Totaal

week

37- 40

Totaal

week

41- 44

Totaal

week

45- 48

Totaal

t/m

week

48; 2020

Totaal

t/m

week

48; 2019

 
Groep A 
MERS-CoV00000
Pokken00000
Polio00000
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)00000
Virale hemorragische koorts00002
SARS-CoV-2 (****)60987223619159221518531"- "
 
Groep B1 
Difterie01031
Humane infectie met dierlijk influenzavirus00001
Humane infectie met dierlijke influenza00000
Pest00000
Rabiës00000
Tuberculose534831583723
 
Groep B2 
Buiktyfus000528
Cholera00331
Hepatitis A11037153
Hepatitis B Acuut10607495
Hepatitis B Chronisch372711524956
Hepatitis C Acuut2102344
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)211712311640
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie1076160291
Kinkhoest105111875991
Mazelen000284
Paratyfus A00037
Paratyfus B000326
Paratyfus C00005
Rubella00000
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie362011275442
Shigellose685165527
Voedselinfectie101926
 
Groep C 
Antrax00000
Bof00063116
Botulisme00000
Brucellose10037
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***)1274138143
Chikungunya (*)00000
Dengue (*)00000
Gele Koorts00000
Hantavirusinfectie0121743
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie3754936
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen)4523657
Legionellose46297397556
Leptospirose43146117
Listeriose79381110
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis)00146
Malaria11359167
Meningokokkenziekte13158144
Psittacose1317966
Q-koorts201816
Tetanus00020
Trichinose00000
Tularemie10013
West-Nilevirusinfectie00060
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek1101335
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant00000
Zika00000

 (*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.        (**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.        (***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE) ingesteld.         (****) Per 28 januari 2020 is infectie met SARS-CoV-2 meldingsplichtig. In deze tabel staat het aantal gemelde bevestigde patiënten.                In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. Voor SARS-CoV-2 zijn de meldingen op basis van de publicatiedatum RIVM ingedeeld. Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 15 december 2020 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen.