Verbinder met hart voor gezondheid en zorg

Marith Volp werkt sinds september 2020 als Directeur Volksgezondheid en Zorg bij het RIVM. De mijlpaal van 100 dagen is bereikt. Tijd om de balans op te maken: “Ik ben een bevoorrecht mens.”

Marith Volp, nieuwe directeur Volksgezondheid en Zorg RIVM

“Ik voel me als een kind in de snoepwinkel. Het is een enorme verrijking om al die interessante onderwerpen op mijn domein, maar ook domeinoverstijgend, voorbij te zien komen. Daar duik ik nu volop in, ik lees alles om te leren. Maar het is ook een investering. Zo leer ik het RIVM in de volle breedte kennen.”

Het RIVM is nieuw voor Marith Volp, maar voor een deel ook weer niet. “Mijn hele werkzame leven ben ik al bezig met gezondheidsthema’s. In de praktijk als huisarts in Amsterdam Nieuw-West, in de politiek als Tweede Kamerlid. Na al die mooie ervaringen ben ik aanbeland aan de basis, de wetenschappelijke basis. Ik ben een bevoorrecht mens.”

Wendbaar RIVM

Onlangs verscheen ‘Verder kijken dan corona, over de toekomst van onze gezondheid’, een speciale uitgave van de Volksgezondheid Toekomstverkenning. Het proces rond deze uitgave was anders dan anders. “Het sprak me aan dat de kennis en kunde vanuit de hele organisatie benut werd,” zegt Marith Volp. “Het team vroeg ook  aan collega’s met andere expertises: wat haal jij eruit? Deze publicatie is in negen maanden tijd gemaakt. Dat geeft wel aan hoe wendbaar het RIVM is, en hoe goed we in staat zijn om bestaande producten aan te passen aan een nieuwe werkelijkheid.”

'Gezondheidsverschillen verkleinen is een mooi onderwerp om instituutsbreed mee aan de slag te gaan.'

Mentale gezondheid en gezondheidsverschillen

Uit de speciale Toekomstverkenning blijkt dat de urgentie op een aantal terreinen groter is geworden. Marith Volp: “De groepen die het meest kwetsbaar zijn, worden door de coronacrisis harder getroffen. De bestaande problemen worden groter. We moeten werken aan preventie, aan versterking van de mentale gezondheid en aan de verkleining van de gezondheidsverschillen.” Dat laatste thema ligt haar na aan het hart. Als huisarts in Amsterdam Nieuw-West, een wijk met veel diversiteit en lager opgeleide inwoners, maakte ze van dichtbij mee hoe groot die gezondheidsverschillen zijn. “Bij alles wat ik doe vraag ik me af: ‘wat worden de mensen in Amsterdam Nieuw-West hier nu beter van?’. Deze uitgave zie ik echt als een belangrijke kennisbasis voor beleid.”

Gezondheidsverschillen onder de aandacht brengen kan goed vanuit de RIVM-rol van trusted advisor, denkt Volp. “Ongevraagd advies geven vanuit onze kennis hoort daar ook bij. Een mooi onderwerp om instituutsbreed mee aan de slag te gaan.”

'Mijn stijl van leidinggeven is vooral: in contact met mensen zijn'

Relaxed druk

Marith Volp komt ontspannen over. Dat blijkt te kloppen. Van haar partner en kinderen hoort ze dat ze ‘druk, maar relaxed druk’ is. “Kom maar op, niet … maar poetsen. Ik kom niet eens uit Rotterdam, maar dat is wel de houding die me aanspreekt. Ik geloof in dienend leiderschap. Gedrag moet je als leidinggevende zelf laten zien: ‘be the change’. Mijn stijl van leidinggeven is vooral: in contact met mensen zijn. Hoe zoek je de verbinding met elkaar, ook in deze moeilijke tijd, ook nu bijna iedereen thuiswerkt. Ik merk dat medewerkers vaak denken: ze is vast te druk, en me dan niet voor een overleg uitnodigen. Maar ik haak graag aan, en ik prioriteer daarin natuurlijk. Er zitten heel veel uren in een dag.”

'Een juiste reactie op onrust en kritiek vind ik: niet verkrampt raken en uit blijven nodigen tot dialoog'

De waan van de dag is er natuurlijk ook. “Met het COVID-19-vaccinatieprogramma is het echt met z’n allen de schouders eronder. Jaap van Delden en Rob Riesmeijer werken hier hard aan met een groot team. Wat zullen we trots zijn als we dat straks voor elkaar hebben. Ik ben nu al trots op alle medewerkers die zich hiervoor inzetten, maar ook op de mensen die met veel minder collega’s het andere werk moeten doen.”

Onrust en dialoog

“Er is veel onrust in de maatschappij,” constateert Volp. “Dat uit zich ook in kritiek op het RIVM. Ik vind een juiste reactie daarop om niet verstard, niet verkrampt te raken en uit te blijven nodigen tot dialoog. De verbinding met elkaar houden, daar gaat het om.” Daarbij vindt Volp het belangrijk om de volle breedte van het RIVM-werk te laten zien. “We zijn niet alleen het corona-instituut, er gebeurt zoveel meer. Ik ben er trots op dat ik daar een radertje in ben. Het is fantastisch dat we dit werk mogen doen.”

Lees ook het interview met Henk Hilderink: De toekomst van gezondheid en zorg in tijden van corona

 

Marith Volp

Drs. Marith Volp (1972) is directeur Volksgezondheid en Zorg bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Marith Volp studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en volgde de opleiding tot huisarts aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij werkte van 2006 tot 2017 als huisarts in Amsterdam Slotermeer. Naast haar werk als huisarts was zij in deze periode werkzaam als docent aan de huisartsenopleiding Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam en later als beleidsmedewerker bij de Landelijke Huisartsen Vereniging. Ook was zij een aantal jaar voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen.

Van 2013 tot 2017 was Volp Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ze bleef in deze periode praktiserend huisarts voor één dag per week. Als Tweede Kamerlid was zij woordvoerder op de terreinen zorg, financiën en justitie en lid van de vaste commissies Gezondheid, welzijn en sport en Justitie.

Van 2018 tot juli 2020 was Marith Volp directeur divisie acute en forensische psychiatrie bij GGZ Noord Holland Noord. Als lid van de tweekoppige directie van de divisie acute en forensische psychiatrie van GGZ Noord Holland Noord was ze er verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, financiën, human resource management, interne samenwerking met de andere divisies binnen GGZ NHN en externe samenwerking met regionale en landelijke netwerkpartners op de terreinen zorg en justitie.