Nieuwe medewerkers

vogels op electriciteitsmast

Het programma Veilig Werken is continu in ontwikkeling. Met ons onderzoek zijn we onophoudelijk bezig meer te weten te komen over de oorzaken van ernstige arbeidsongevallen. En wat we kunnen doen om die te voorkomen.

Ook het team is in ontwikkeling. We hebben in het afgelopen jaar een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor. 

Tom Jansen

"Maatschappelijke groepen beoordelen gezondheids- en veiligheidsrisico’s op basis van verschillende eigenschappen. Hierdoor is er vaak een verschil in wat bijvoorbeeld wetenschappers of werknemers als ‘risico’ beoordelen. Goede risicocommunicatie respecteert en houdt rekening met deze verschillen”

 

Functie

Op 1 juni 2020 begonnen als wetenschappelijk onderzoeker risicoperceptie en -communicatie. Dat doet Tom onder andere voor het programma Veilig Werken. Tussen 2014 en 2019 voerde hij bij het RIVM zijn promotieonderzoek uit . Op 18 december 2020 promoveert hij op zijn proefschrift getiteld “Societal perspectives on uncertain environmental health risks. Implications for risk communication”.  Hij onderzoekt onder andere op basis van welke eigenschappen werknemers arbeidsrisico’s beoordelen en hoe risico-informatie zo kan worden vormgegeven dat het werknemers helpt om geïnformeerde keuzes te maken om veilig te werken.

Opleiding

Toegepaste Psychologie, met een specialisatie in Psychologie van Conflict, Risico en Veiligheid aan de Universiteit Twente in Enschede.

Ingelien Poutsma

“Ik kijk hoe onze producten het beste bij onze doelgroep terecht kunnen komen. Hierbij zet ik altijd de behoeften van de doelgroep centraal en probeer ik zoveel mogelijk in samenwerking met jullie de producten te ontwikkelen.”

Functie

Sinds 1 september 2020 bij RIVM. Als communicatieadviseur bij het programma Veilig Werken werkt zij aan alles wat met communicatie te maken heeft, van strategie tot ontwikkeling.  

Opleiding

Bachelor en master communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.

 

 

Lidewij Renaud

“Ik kijk naar de lessen die we kunnen leren van arbeidsongevallen in een brede context. Kunnen we deze lessen ook inzetten op het gebied van gezond werken en bij de preventie van beroepsziekten?”

Functie

Sinds 15 september 2020 in dienst bij het RIVM. Als onderzoeker en projectleider werkt zij aan onder andere het thema Beroepsziekten 

Opleiding

Bewegingswetenschappen en Epidemiologie, gepromoveerd in de sociale geneeskunde, op het gebied van gezond werken.

 

 

Evi van Moll

Ik verzamel in mijn onderzoeken kennis over arbeidsongevallen en interventies op het gebied van veiligheid, cultuur en gedrag. Als cognitief psycholoog kijk ik naar de effectiviteit van deze interventies in de praktijk.’

Functie

Sinds september 2020 in dienst bij het RIVM als onderzoeker bij het programma Veilig Werken. Ze werkt onder andere aan een database waarmee ongevalsdata snel en makkelijk kan worden verzameld (de Monitor Leren van Ongevallen), en de verdiepingsonderzoeken die hieruit volgen.  

Opleiding

Bachelor Psychologie & Master Applied Cognitive Psychology  aan de Universiteit van Leiden