Podcast, SDN en ander kort nieuws

Op deze pagina een overzicht van kort nieuws uit het programma.

SafetyMonkey

In de 42e podcast van Safety Monkey vertelt projectleider Marre Lammers uitgebreid over het Resilience-spel. Deelnemers worden hierin getraind om onder hoge tijdsdruk succesvol uit onzekere situaties te komen. Het is een interessant gesprek over resilience en het omzetten van een complex gedachtengoed naar een bruikbare tool. 

Naar podcast

Safety Delta Nederland

In Safety Delta Nederland werken overheid, bedrijven en wetenschap samen aan veiligheid binnen de (petro)chemische industrie. Viola van Guldener (programmamanager Veilig Werken) neemt als onafhankelijk expert deel aan de begeleidingscommissie voor het onderwerp Just Culture. 

Meer informatie

 

Gezond werken

Het RIVM gaat in 2021 onderzoek doen naar de behoefte bij arbo- professionals aan interventies over gezond werken. Denk aan het verminderen van werkdruk of fysieke belasting. Het platform veiligheidsinterventies kan bij behoefte, met deze interventies (bv campagnes, belonen, observaties) worden uitgebreid. Zo kan kennis over uitvoerbaarheid, ervaren effectiviteit en kosten worden gedeeld.   

WebOrca stopt per 1-1-2021

Vanaf het 2021 is WebORCA offline. Door technische en inhoudelijke veroudering kan deze appllicatie na 2020 niet meer worden aangeboden. Informatie over het ‘Occupational Risk Model’, waarop WebORCA was gebaseerd blijft beschikbaar in diverse rapporten en notities. Met vragen kunt u contact opnemen met veiligwerken@rivm.nl.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW gaat aan de slag met een nieuwe aanpak van arbeidsongevallen. Daarmee wil I-SZW de veiligheid in bedrijven verbeteren en herhaling van ongevallen voorkomen. Inspecteurs kunnen behalve het reguliere ongevalsonderzoek, nieuwe interventies inzetten in bedrijven waar een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden. 

Naar website Inspectie SZW