Actieteams maken regionale inventarisatie

Monique Leijen, Henri de Ruiter en Annemieke van der Wal gaan aan slag als trekkers van zes actieteams. Hun taak: onderzoek hoe het RIVM meer kan samenwerken op regionaal niveau. Daarvoor zijn zes regio’s geselecteerd en gekoppeld aan zes maatschappelijke thema’s.

We zijn benieuwd hoe regionale en lokale partners hier tegenaan kijken. We hebben scherp voor ogen dat we meerwaarde willen toevoegen en andere partijen niet willen verdringen. Binnen de regio’s willen we inventariseren of er draagvlak is voor de inrichting van een kennisschakelpunt. Maar ook kijken we naar andere netwerkstructuren: kunnen we daar als RIVM een rol in spelen?’  

Regio’s en thema’s

‘Per regio staat één thema centraal dat gekozen is op basis van projecten die we daar al hebben lopen. Zo krijgt elke regio een actieteam, ingericht met collega’s uit verschillende domeinen van het RIVM die ervaring hebben met regionaal werken.’ Als eerste stap brengen we de projecten, opgaven en netwerken in de betreffende regio in kaart. Dat is eind januari afgerond. We zien dat er in sommige regio’s veel gebeurt op bepaalde thema’s en dat het RIVM regionale verzoeken krijgt om  kennis en advies. In andere regio’s zijn we minder ver.

Na Kerst en Oud en Nieuw willen we contactpersonen in elke regio benaderen. We willen ze vragen welke regionale opgaven er spelen. En we peilen hoe zij aankijken tegen samenwerken met het RIVM en de inrichting van een kennisschakelpunt. In april hopen we in een aantal regio’s concrete stappen te hebben gezet, zoals een concrete opdracht waarin we gezamenlijk aan de slag gaan met een integraal vraagstuk, een voorstel voor de inrichting van een schakelpunt, of andere netwerkstructuur, of een bestuurlijke afspraak.

Wij hebben er zin in en werken graag met jullie samen. Dus heb je iets lopen in een van de regio’s en je bent nog niet betrokken bij dit programma , neem dan contact op met Henri, Annemieke of Monique. Je kunt ook een mailtje sturen naar het programma Regionaal Werken.