Erik Tielemans maakt kwartier

Erik Tielemans werkt 5 jaar bij RIVM en was tot voor kort hoofd van de afdeling onderzoek en innovatie. Sinds november heeft hij die werkzaamheden neergelegd, om zich volledig te kunnen storten op zijn nieuwe rol als kwartiermaker voor het programma Regionaal Werken. Maar hoe kwam dat zo?

Erik: 'Bij onderzoek en innovatie zag ik de rol van de regio’s groeien. Steeds meer initiatieven starten lokaal. En we merkten dat die projecten goed aansloten bij de reguliere ‘Rijksprojecten’ van het RIVM. We merkten ook dat het vaak projecten met complexe samenstellingen waren. Met andere kennisinstellingen, diverse overheden, burgers en soms bedrijven. Dat is moeilijk, maar je leert er ook veel van. Uiteindelijk groeide de overtuiging dat we, om echt de stap naar de regio te zetten, een integraal moesten kiezen. Rivm-breed dus, en niet vanuit het perspectief van een afdeling binnen een centrum.'

Kwartier maken: hoe spannend is dat?

'Heel spannend. Het is toch een soort proces waarbij je niet precies kunt voorspellen waar we eindigen. En in deze rare tijden is het ook een flinke uitdaging zoiets op te starten, veelal vanuit huis, via het digitale scherm. En voor mij bestaat de zoektocht ook uit ontwikkelen door voort te bouwen en recht te doen aan alle reeds bestaande netwerken en mooie initiatieven. Maar voor alles vind ik het inspirerend dit vorm te geven samen met een team creatieve en gedreven mensen.

Werken aan strategische vragen en maatschappelijke thema's

Voor mijzelf is de kwartiermakerfase een nieuwe uitdaging na 5 jaar afdelingshoofd. Grappig genoeg lijkt dat een beetje m’n normale carrièreritme, om na 5 jaar iets nieuws op te pakken, vaak binnen dezelfde organisatie. Maar het betekent ook loslaten van een heel mooie afdeling met bijzondere mensen waamee ik intensief heb samengewerkt en iets heb opgebouwd. Dat is lastig. Maar gelukkig kom ik ze ook in m’n nieuwe rol nog volop tegen!'

Hoe ziet de dag van een kwartiermaker eruit?

'We zoeken binnen het team naar een modus hoe we gaan samenwerken. Deels is dat werken aan de strategische vragen waar we antwoord op moeten geven. Hoe gaat een eventuele programmaorganisatie eruit zien? Hoe regelen we dit extern (governance). Van een ander deel is kwartier maken ook hands-on in de regio aan het werk, spreekwoordelijke koffie drinken, projecten ontwikkelen etc. Toevallig hebben we gisteren sollicitatiegesprekken gevoerd voor een postdoc die ons gaat helpen bij de monitoring van de regiodeal Vitale Wijken. Een groot monitoringprogramma in 4 wijken in de regio Utrecht, dat we de komende 4 jaar gaan uitvoeren met de universiteit Utrecht en GGD, in opdracht van het Rijk en de regio. Een integraal project met VenZ en M&V collega’s.

 

In gesprek met collega’s

We zoeken het gesprek op met alle lagen van RIVM. We overleggen vanzelfsprekend met onze stuurgroep van directeuren, maar gaan ook sparren met de betrokken centrumhoofden/afdelingshoofden en gaan echt aan het werk met onze actieteam in 6 regio’s. Heel leuk om te zien dat heel veel collega’s hier ook aan mee willen doen of mee willen denken. Maar denk ook aan discussies die we graag voeren binnen de community of practice die nu in het kader van SPR IDEE en SLIM zijn opgezet. Kortom, het komende half jaar proberen we op allerlei manieren in gesprek te raken over dit thema, met enthousiastelingen en sceptici. We zijn nu gestart met actieteams in 6 experimenteerregio’s. In sommige zijn we al best ver in het opbouwen van een netwerk/relatie, terwijl we elders nog aan het begin staan. Ik ben heel benieuwd of we in 1 of 2 regio’s in een half jaar al echt tot de eerste contouren van een ‘regionaal schakelpunt’ kunnen komen.'