Voorwoord

Begin november startte een nieuw programma: Regionaal Werken. De komende maanden doet een kwartiermakerteam ervaringen op met een nieuwe manier om grote maatschappelijke thema’s aan te vliegen. Die experimenteerfase moet in april uitmonden in een advies aan de Directieraad RIVM, dat een besluit neemt over het vervolg. Maar wat is er dan zo nieuw aan regionaal werken? Want dat doen we binnen het RIVM toch al langer? Het eerste e-zine van het programma laat je kennis maken met de achtergrond en reikwijdte van het programma en de mensen erachter. Veel leesplezier!

Over de domeinen heen

Elke RIVM collega weet: regionaal werken is niet nieuw. Binnen alle domeinen, centra en afdelingen werken we samen met de buitenwereld.

We willen en kunnen niet anders, als kennisinstituut midden in de samenleving. Maar Regionaal Werken brengt bestaande en nieuwe projecten bij elkaar en voegt daaraan een dimensie toe. Door te werken over de grenzen van de domeinen heen. Door grote maatschappelijke thema’s als uitgangspunt te nemen, in plaats van afzonderlijke projecten. En door meer en anders dan ooit tevoren samen te werken met regionale en lokale partners. Of dat nu overheden zijn, innovatiehubs, of bedrijven en kennisinstellingen.

 

Vragen en suggesties zijn welkom!