Wat kun je van Regionaal Werken verwachten?

Het programma vindt het heel belangrijk in contact te blijven met de hele RIVM organisatie. Elders in deze E-zine heb je kunnen lezen over de ambassadeurs binnen de organisatie. Maar er is meer. Al bij de start van het programma wordt er een klankbordgroep actief. Erik Tielemans: ’In de klankbordgroep praten we met de lijnmanagers (minstens één vanuit elk centrum) van de zeven meest betrokken centra in de drie domeinen. Dat aantal kan makkelijk groeien na de kwartiermakerfase, maar dit is een mooie start. We willen de klankbordleden sparren over ideeën, toetsen, ophalen en misschien ook nieuwe concrete initiatieven opstarten. We willen hen juist aan de voorkant van het proces betrekken, zodat ze heel actief mee kunnen sturen en doen.' 

Kijken wat er speelt

Erik, In januari zijn de eerste externe bijeenkomsten. Wat gaat daar gebeuren?

'In eerste instantie gaan we vooral luisteren en ophalen. Goed kijken wat er speelt. Welke opgaven passen bij het programma. Welke samenwerkingspartners we kunnen benaderen. En toetsen of er behoefte bestaat aan onze aanwezigheid. Dat zijn gesprekken met individuele regio’s, maar natuurlijk ook met koepels (zoals VNG en IPO) en departementen zoals BZK, VWS en IenW. Overigens zijn we daar nu al mee begonnen. Dat zijn mooie gesprekken. En ze bieden aanknopingspunten.'

Welke eerste inhoudelijke resultaten verwacht je in januari?

'De eerste inventarisatie resulteert in overzichten en kaarten: een opgave-kaart, een projectenkaart, een netwerkkaart. Dat geeft het fundament om de relatie in de regio verder uit te bouwen. En het levert ook weer genoeg stof op voor gesprekken met onze RIVM-collega’s. Zo bouwen we stapje voor stapje verder aan de eerste integrale projecten in de regio’s, terwijl we kijken hoe we daarnaast op meer bestuurlijk niveau in gesprek raken over commitment en strategische samenwerking.'

 

Lees ook het artikel over het Logo Regionaal werken