Feiten en cijfers Green Deal Duurzame Zorg

“Een goede leefomgeving in een zorginstelling bevordert gezond gedrag, gezondheid en welzijn”

Nicolette Warmenhoven is coördinator van ‘Green Deal Duurzame Zorg’. Nicolette en het projectteam richten zich op een gezonde leef- en werkomgeving voor zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen. Binnen ‘Green Deal Duurzame Zorg’ werken de expertises milieu en volksgezondheid van het RIVM samen.

Wat kan de zorgsector doen aan het verbeteren van het milieu? Denk aan de vermindering van CO2-uitstoot, de stimulering van circulaire economie of de creatie van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag van de bewoners, professionals en bezoekers. 

Praktijkvoorbeelden van zorginstellingen

Er gebeurt al veel op het gebied van een gezonde leefomgeving in de zorg, maar aandacht blijft nodig. Nicolette: “Denk bij een gezonde leef- en werkomgeving aan meer mogelijkheden voor beweging en ontspanning voor patiënten en medewerkers. Maar ook aan een tuin die zorgt voor een groene leefomgeving bij zorginstellingen. Wij verzamelen kennis over gezondheidssbevorderende omgevingen in de zorg. Ook verzamelen we voorbeelden van activiteiten van zorginstellingen op het gebied van natuur, voeding en architectuur. Deze voorbeelden dienen weer als inspiratie voor andere zorginstellingen. Dus heb je een voorbeeld, deel dit dan vooral met ons via duurzamezorg@rivm.nl”.

Mijlpalen in 2020

In 2020 heeft het team veel stappen gezet. Nicolette: “Brancheorganisaties en zorginstellingen weten het beste wat er al gebeurt op het gebied van een gezondheidsbevorderende omgeving. En waar de behoeften liggen binnen instellingen. Daarom was onze eerste stap om te gaan samenwerken met Actiz, Plane Tree, Vereniging Gehandicapten Nederland, GGZ Nederland, Milieuplatform Zorg en Eten+Welzijn. Deze brancheorganisaties vormen een logische schakel naar de zorginstellingen die ze vertegenwoordigen. Een tweede stap was het verzamelen van praktijkvoorbeelden over zorgomgevingen die gezond gedrag stimuleren. Deze hebben we ingedeeld naar drie thema’s: natuur, architectuur en voeding. In juni volgde de derde stap: onze website rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg ging de lucht in. Op deze website staan deze praktijkvoorbeelden, ter inspiratie voor andere zorginstellingen. Dit is ook de plek waar we (internationale) literatuur delen.”

Om deze kennis en voorbeelden onder de aandacht te brengen van zorginstellingen, zet het team nieuwsbrieven en twitter in. “In oktober jl. hebben we een presentatie gegeven over onze resultaten op een online congres ‘Green Deal Duurzame Zorg’. Hierdoor bereikten we 1.000 deelnemers: onderzoekers, beleidsmakers en medewerkers van zorginstellingen. Na onze deelname zagen we het aantal webbezoekers toenemen”.

Vooruitblik 2021

Nicolette vertelt met enthousiasme over de plannen voor het nieuwe jaar. “Uiteraard blijven we ons verdiepen in de (internationale) literatuur. We blijven intensief samenwerken met de brancheorganisaties en onze opdrachtgever, het ministerie van VWS. Ook blijven we zoeken naar inspirerende praktijkvoorbeelden. Daarbij hebben we nog steeds de brancheorganisaties en zorginstellingen nodig. Het delen van een praktijkvoorbeeld hoeft hen niet veel tijd te kosten in deze coronapandemie. Waar mogelijk, ontlasten we hen. Daarnaast kunnen we hun voorbeeld breder onder de aandacht brengen via onze communicatiekanalen.”

Het jaar is net begonnen en er is alweer een mijlpaal bereikt. Nicolette: “In 2020 lag de focus op de creatie van een zorgomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag. Die focus houden we ook in 2021. Maar ondertussen zijn we breder gaan samenwerken binnen het RIVM. We bieden nu ook informatie aan over het verminderen van de CO2 uitstoot, circulair werken (minder afval) en het verminderen van medicijnresten in water.

Cijfers

Communicatiekanalen

2020

www.rivm.nl/green-deal-duurzame-zorg

 

 

Twitter

  • 433 volgers

RIVM-Nieuwsbrief Green Deal Duurzame Zorg

  • 117 abonnees
  • 1 nieuwsbrief in september

Bijdrage aan VWS-nieuwsbrief Duurzame Zorg

  • 12 nieuwsbrieven

Contact

Nicolette Warmenhoven (nicolette.warmenhoven@rivm.nl)