2020: Ultieme stresstest

2020 stond voor het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB) in het teken van uitbreiding van de organisatie en uiteraard de COVID-19-pandemie. Omdat we er meer taken bij hebben gekregen, zoals de voorbereiding van de reguliere invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT), de screening naar kanker in Caribisch Nederland en de doorontwikkeling van de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhals- en borstkanker, hebben we onze personele bezetting in 2020 fors uitgebreid.

Daarbovenop kwam de ultieme stresstest. Met de komst van de COVID-19-pandemie kwamen ook onze programma’s onder druk te staan. Zo lagen de screeningen naar kanker noodgedwongen maandenlang stil om de zorg niet verder te belasten. De gehoorscreening werd tijdelijk stopgezet om zoveel mogelijk garantie te hebben dat de nog urgentere hielprik kon doorgaan en er kwam een run op het griepvaccin. Ironisch genoeg is er dit jaar – dankzij de vele coronamaatregelen – nog geen griep waargenomen.

Alle zeilen moesten worden bijgezet om de uitdagingen die de pandemie bracht het hoofd te kunnen bieden. Door de ketenpartners, waaronder de uitvoeringsorganisaties, huisartsen, medisch specialisten, de laboranten en screeners en ook door onze eigen medewerkers. Zo snel als de situatie het toeliet, konden de programma’s dankzij ieders inzet weer snel worden hervat. 

En toen begon de inhaalslag. We hebben met elkaar keihard gewerkt om de achterstanden weer in te lopen. Voor sommige programma’s, zoals de gehoorscreening, kon dat snel. Bij andere programma’s zijn de ketenpartners en het RIVM-CvB nog wel even bezig om alles weer volgens schema te laten verlopen. 

Eén ding heeft deze stresstest ons laten zien: we kunnen met alle partijen in de keten snel schakelen en probleemoplossend te werk gaan in tijden van crisis. Ik ben zelf nog maar in september 2020 aangetreden als centrumhoofd, maar heb direct kunnen ervaren wat een groot voorrecht het is om te mogen werken met zoveel deskundige collega’s, zowel binnen als buiten het RIVM. Dankzij de inzet van alle betrokkenen is het gelukt om ook dit jaar ‘als vanzelfsprekend’ de bevolkingsonderzoeken en vaccinatieprogramma’s te kunnen aanbieden.

Ik wens u veel leesplezier.

Rob Riesmeijer, hoofd Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvB)