Nudging: een waardevolle interventie voor veilig gebruik heftrucks

Er gebeuren in magazijnen nog steeds veel ongelukken met heftrucks. Dat komt vaak doordat veel van het werk op de automatische piloot gedaan wordt. Gewoontegedrag verander je niet gemakkelijk met traditionele interventies zoals regels, voorlichting of sancties. Nudges kunnen hier mogelijk effectiever zijn. Een nudge geeft een duwtje in de goede richting, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Het RIVM onderzocht of nudges het veilig werken met heftrucks bevorderen. En ja, nudges blijken inderdaad een waardevolle interventie te kunnen zijn wanneer gewoontegedrag leidt tot onveilige situaties.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd bij het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Er zijn twee voorbeelden van ongewenst gedrag geselecteerd. De eerste was ‘combi-rijden’. Dat is het tijdens het heffen en dalen van de vork (met of zonder lading) met de heftruck rijden of draaien. De tweede was het kijkgedrag bij kruisingen. Gewoonte speelt in beide gevallen een belangrijke rol in het gedrag. Daarom hebben we voor beide situaties een nudge ontwikkeld. Ook zijn de regels voor combi-rijden aangescherpt. 

Nudge 1 

Om combi-rijden op grote hoogte te ontmoedigen is een waarschuwingslampje geïnstalleerd in de truck.  Naast deze nudge werd gelijktijdig ook de bestaande regel voor combi-rijden aangescherpt.

Nudge 2 

Om de chauffeurs eraan te herinneren bij kruisingen goed naar links en rechts te kijken, hebben de onderzoekers in een aantal gangpaden een bord met ledlampjes opgehangen. De lampjes hadden een vorm van twee oogjes die van links naar rechts bewegen als een chauffeur het einde van het gangpad nadert. 

Resultaten

De herformulering en aanscherping van de regel in het combi-rij experiment is effectief gebleken. Combi-rijden kwam minder voor. De rood/groene lampjes in de truck hebben echter geen toegevoegd effect gehad boven de aanpassing van de regel. Het ophangen van ‘ledoogjes’ op de kruisingen bleek effectief. In gangpaden waar een ledbord hing, keken chauffeurs vaker goed naar links en rechts. In gangpaden waar geen bord hing, veranderde het kijkgedrag niet.

 

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Kijk dan op onze website. Daar vindt u een uitgebreide samenvatting en het volledige rapport.  

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via veiligwerken@rivm.nl.