oefening in Nationaal Militair Museum

Een goede voorbereiding is het halve werk

Verbinden, vertrouwen, vernieuwen. Voor mij de leidraad in mijn werk.

De responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten werkt in en met een netwerk van ketenpartners. Dat gaat niet zonder elkaar te kennen, elkaar om hulp te durven vragen en met elkaar te innoveren in de respons op incidenten. Respons gaat niet alleen over optreden tijdens een incident. Respons gaat wat mij betreft ook over vragen die spelen in de vóórbereiding op calamiteiten en crises. Ook in die fasen van de veiligheidsketen willen we er voor u zijn.

Voorbereiding. Een begrip dat het afgelopen jaar vaak viel in de context van de mondiale COVID-19 uitbraak. ‘Waren we voorbereid op de bestrijding van het virus en de effecten van de pandemie op de zorg, de economie of het onderwijs? Wat wisten we over het gedrag van burgers op het punt van het langdurig opvolgen van maatregelen?’ Vragen die ongetwijfeld in evaluatie over de aanpak van COVID-19 aan bod komen.

Uit onze responspraktijk weten we dat voorbereiding loont. Allereerst door onze mensen goed op te leiden en te trainen. U leest in Altijd Alert over de training van onze gaspakdragers in de ontsmettingsstraat van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO). Zo hebben zij het laatste stukje van een inzet – de ontsmetting – aan den lijve ervaren.

Voorbereiding gaat ook over kennisontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de vraag: ‘wat zijn de effecten van vrijkomende stoffen op de mens in geval van een acute blootstelling? Onze toxicologen weten raad met die vraag: zij hebben nieuwe interventiewaarden afgeleid, waarmee GAGS’en gezondheidsrisico’s kunnen duiden. Ook hierover meer in dit nummer.

Onze brandexperimenten met lithium-ion batterijen passen eveneens in het straatje van kennisontwikkeling. In de rubriek ‘Kort Nieuws’ is een link naar het rapport over de brandexperimenten opgenomen. Onze bevindingen kunt u gebruiken in uw eigen organisatie tijdens een inzet bij een accubrand.

Wij gaan door met voorbereiden en samenwerken. Voor de responsorganisatie Milieu-incidenten blijf ik verantwoordelijk, maar de responsorganisatie Stralingsincidenten staat vanaf 15 maart onder leiding van Herman Schreurs, afdelingshoofd Stralingsincidenten, Monitoring en Analyse.  In dit magazine stelt hij zich aan u voor.

Cobi de Boer, 

Afdelingshoofd Milieu-incidenten, Veiligheid en Security