Snow White

Expertise uitgelicht

In deze rubriek lichten we onze expertise op het gebied van CBRN-Respons toe. Deze keer aandacht voor de nieuwe interventiewaarden en de bemonstering van luchtstof met de High Volume Air Sampler (HVS).

De High Volume Air Sampler

Het RIVM heeft als wettelijke taak om de hoeveelheid radioactiviteit in het milieu te monitoren. Het RIVM verzamelt daarom in Bilthoven continu neerslag- en luchtmonsters en analyseert deze op een mix van radionucliden. Daardoor weten we wat het normale achtergrondniveau van straling in Nederland is en kunnen we ongewone stralingsniveaus opsporen. De gevoeligste manier om radioactiviteit in de lucht te meten is door lucht met een zogeheten High Volume Sampler (HVS) aan te zuigen over een filter.

Lees meer

Nieuwe interventiewaarden

In december publiceerde het RIVM het document Interventiewaarden voor incidentbestrijding: interventiewaarden, stofdocumenten en handleiding.

Hierin zijn alle stofdocumenten voor herziene interventiewaarden opgenomen. Deze zijn ontwikkeld na consultatie van o.a. AGS en GAGS. Ook zijn de waarden opgenomen in de RIVM Incident App. 

Omdat we ook graag het werk en de mensen van de MOD aan u voorstellen gingen we hierover in gesprek met MOD-toxicoloog Peter Bos. 

Lees meer