Afronding kwartiermakersfase

Met het groene licht voor Regionaal Werken komt dit programma in een nieuwe fase. Maar dat niet alleen, ook de rol van Erik Tielemans als kwartiermaker zit er op. Per 1 juli begint Erik aan zijn nieuwe opdracht als centrumhoofd VSP. Zaak dus om op korte termijn een programmamanager Regionaal Werken te vinden. En over wat voor kwaliteiten moet zo iemand dan wel beschikken? 

Erik: ’Regionaal werken vraagt om een alerte, open houding, gericht op samenwerking met allerlei interne en externe partners. Wat mij betreft past dat heel goed bij de ontwikkeling die we doormaken. We staan midden in de maatschappij en dus willen we ook op lokaal en regionaal niveau een rol spelen. Maar midden in de maatschappij betekent niet ‘in het middelpunt’. Het gaat erom dat we onze kennis en expertise inzetten ten dienste van anderen, die zich bezig houden met het zoeken naar oplossingen voor grote maatschappelijke problemen. Zoals toekomstbestendige zorg en een gezonde, groene en veilige leefomgeving. In die zin gaat het programma niet over ons, maar draait het om de maatschappelijke rol die we als kennisinstituut willen spelen. 

Tegelijk gaat het natuurlijk wél om ons: over hoe we samenwerken, binnen en buiten het RIVM. We willen ons adaptief en lerend vermogen verder versterken vergroten. Dat doen we door te leren van de samenwerking met regionale en lokale partners en met elkaar als RIVM-collega’s. In de afgelopen periode heb ik als kwartiermaker heel fijn samengewerkt met een klein team van collega’s uit allerlei afdelingen. Er waren tussentijdse wisselingen en natuurlijk hadden ook wij last van de belemmeringen die de pandemie afdwong. Maar daartegenover stonden de saamhorigheid en bereidheid elkaar te helpen. Die is niet vanzelfsprekend, al denken we dat soms, of onderschatten we het belang ervan. Samenwerken staat of valt met sympathie. Voor elkaars positie en probleem, maar evengoed voor elkaars persoon. Over de grenzen van afzonderlijke projecten, centra en domeinen heen. Ik zou zeggen: sluit je aan!  Eén ding is zeker: ik blijf zeer betrokken vanuit mijn nieuwe functie als centrumhoofd VSP!’