Eerste regionale kennisschakelpunt geopend

Op 22 april is het eerste regionale schakelpunt voor kennis over zeer zorgwekkende stoffen, afval en circulaire economie geopend.

DCMR Milieudienst Rijnmond neemt, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, het voortouw in dit kennisschakelpunt. DCMR brengt omgevingsdiensten, waterschappen, de provincie, gemeenten en kennisinstellingen samen, om kennis te delen en verder te ontwikkelen. Onderlinge samenwerking zal uiteindelijk de basis zijn voor het welslagen van het kennisschakelpunt.

Dit eerste kennisschakelpunt is een initiatief van het Veluweberaad dat een landelijk dekkend kennisecosysteem tot stand wil brengen. Het RIVM is mede-initiatiefnemer van het Veluweberaad. Het project wordt getrokken door Jan Roels.