Regionaal werken en RIVM2025

Zaken die van invloed zijn op onze gezondheid en leefomgeving houden zich niet aan geografische grenzen. Daarom werken we met en voor lokale, regionale, nationale en internationale opdrachtgevers. Dit is de kern van de strategische prioriteit Lokaal tot internationaal, één van de vier strategische prioriteiten van de strategie RIVM2025. 

Regionaal samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken

Samen met overheden, bedrijven, burgers en andere kennisinstellingen werkt het RIVM aan maatschappelijke vraagstukken en transities waar de regio voor staat. Zoals circulaire economie, gezond stedelijk leven, toekomstbestendige zorg, vitaal platteland en klimaatverandering. Het programma Regionaal werken, onderdeel van RIVM2025, heeft als doel dat onze kennis ook lokaal en regionaal intensief wordt gebruikt. 

Verrijken van kennis en kunde met nieuwe inzichten

Dit doen we door het combineren van bestaande en nieuwe kennis. We brengen en verzamelen kennis uit regio’s en sluiten aan bij lokale initiatieven. Op die manier verrijken we onze bestaande kennis en kunde met nieuwe inzichten. Hiermee versterken we ook onze advisering richting ministeries. Dus, investeren in regionaal werken is belangrijk voor ons om klaar te staan voor de vragen van nu en morgen. 

Nieuwe vaardigheden nodig

Voor samenwerking en co-creatie in de regio hebben RIVM-ers nieuwe vaardigheden nodig. We moeten in staat zijn om als trusted advisor wetenschap, politiek/bestuur en maatschappij te verbinden. Hiervoor moeten we steeds meer vormen van samenwerking beheersen. Want werken in een netwerk vraagt van ons andere vaardigheden dan werken in een keten. En gaan we nog meer interdisciplinair werken. Om RIVM-ers hierbij te ondersteunen is een Academy-leerlijn in ontwikkeling, als onderdeel van RIVM2025: Mensen maken het RIVM.  

Midden in de samenleving

Tenslotte, omdat we actief zijn in regionale netwerken, aansluiten op lokale initiatieven en bijdragen aan lokale projecten en activiteiten staan we letterlijk midden in de samenleving.