Studenten ondersteunen Omgevingsveiligheid

luchtfoto rotterdam

Van september tot februari liepen de studenten Tom, Soraya en Kevin stage bij het team Omgevingsveiligheid. Ze werkten samen met de collega’s aan de ontwikkeling van de Maatregelenwiki. Ook verzamelden vijf tweedejaarsstudenten Integrale Veiligheidskunde voorbeeldmaatregelen voor deze wiki. Ze vertellen zelf welke bijdrage ze hieraan hebben geleverd.    

Mijn naam is....

 

...Tom de Pater en ik studeer Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch. Tijdens mijn stage heb ik gekeken naar de externe veiligheid van verpleeghuizen. Met interviews heb ik de huidige situatie in kaart gebracht en nagedacht over mogelijk aanvullende maatregelen. Zo ontstaat uiteindelijk een overzicht van de mogelijkheden/handvaten tot het bieden van veiligheid aan verpleeghuizen bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

...Soraya Santaris en ik doe de opleiding Communicatie & Multimedia Design in Den Haag. Tijdens mijn afstudeerstage bij het RIVM ben ik bezig geweest met een herontwerp van de Maatregelenwiki. Ik heb onderzoek gedaan naar de organisatie, doelgroep en huidige demo-versie. Daarmee kan er een herontwerp komen dat zowel voldoet aan de wensen en behoeften van de organisatie als van de doelgroep. 

 

....Kevin Heinst en ik doe de opleiding Integrale Veiligheidskunde aan het Saxion in Deventer. Tijdens mijn afstudeerstage heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop aanwezige mensen op buitenevenementen beschermd kunnen worden tegen de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

 

Voorbeeldmaatregelen

Een groep van vijf tweedejaars studenten Integrale Veiligheidskunde van de hogescholen Saxion (Deventer) en Artesis Plantijn (Antwerpen) verzamelde voorbeelden voor de maatregelenwiki. De opdracht luidde:  

Het RIVM werkt aan een maatregelenwiki omgevingsveiligheid ter aanvulling op het handboek omgevingsveiligheid. De bedoeling is dat de maatregelenwiki praktijkvoorbeelden bevat van maatregelen die bescherming bieden aan aanwezigen in de buurt van activiteiten met gevaarlijke stoffen.  De studenten hebben hiervoor voorbeelden van maatregelen verzameld. 

Wat hebben jullie precies onderzocht?

We hebben onderzocht welke maatregelen LPG-tankstations en de omgeving nemen. We kwamen tot de conclusie dat er veel bedrijven binnen het explosie-aandachtsgebied lagen, dus dat hebben we ook meegenomen in ons onderzoek. We hebben gekeken of de bedrijven bekend waren met de gevaren van het LPG tankstation. 

Wat wisten jullie nog niet over externe veiligheid?

We wisten niet dat de omgevingsdienst slechts advies geeft aan de gemeente. De gemeente verleent  uiteindelijk de vergunning. Ook waren we ons er niet van bewust dat er veel organisaties achter deze beslissingen zitten en hoeveel maatregelen er bij een tankstation worden genomen.  

Wat viel jullie op?

Het viel ons op dat de omliggende bedrijven  zich weinig bewust was van de risico’s en gevaren.  We kwamen zelfs medewerkers van tankstations tegen in ons onderzoek die niet wisten dat er een vulpunt was en wat de gevaren daarvan zijn. Tankstations met minder dan 25 werknemers mogen blijkbaar zelf een BHV-plan invullen. Het leek ons logischer als alle tankstations hetzelfde BHV-plan hebben. 

Heeft de uitkomst van jullie onderzoek invloed op de manier waarop je nu naar je eigen omgeving kijkt? 

*Niet direct,  maar we zouden het wel gek vinden om op een industrieterrein te wonen en te weten dat er weinig kennis is over externe veiligheid. Als we nu langs een tankstation rijden, realiseren we ons hoeveel hoeveel maatregelen er genomen worden. 

Jullie hebben deze opdracht gelijktijdig uitgevoerd met 16 studenten van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Onlangss hebben jullie hun eindpresentaties bijgewoond. Wat viel jullie op? 

Zij waren meer gericht op Seveso-bedrijven. Wel was het in beide landen lastig om de juiste informatie en personen te vinden. We waren op zoek naar concrete maatregelen,maar die waren lastig te vinden. We misten websites met een duidelijk overzicht. 

Wat zijn jullie aanbevelingen?

Stel bedrijven die zich in de buurt van een tankstation willen vestigen en bestaande bedrijven  op een eenvoudige manier op de hoogte van de risico’s. Misschien door een introductie en een simpele folder. Aan de kant van het tankstation moeten bedrijven zo min mogelijk activiteit hebben.  Verder zouden wij met een vrijwillige enquête om de 3 jaar meer inzicht willen krijgen in  verbeteringen voor de toekomst. 

Met dank aan: Jurre Deuzeman, Freek Richters, Evi van Raalte, Miriam van Oudheusden en Mark Tiebot.