Kort Nieuws

foto homepage veiligheidsinterventies

Eerste data uit Monitor Leren van Ongevallen (MLvO) voor onderzoek gebruikt  

De gegevens in de Monitor Leren van Ongevallen (MLvO) over 2020 zijn vastgesteld. Dit is de eerste dataset sinds de monitor op 1 januari 2020 in gebruik is genomen door de Inspectie SZW. Binnenkort verschijnen de eerste rapportages over deze data.   Met de MLvO wordt basisinformatie over ernstige arbeidsongevallen gestructureerd verzameld. Het gaat om ongevallen die door de Inspectie SZW zijn onderzocht. 

De monitor is inhoudelijk gebaseerd op het Storybuildermodel en is tot stand gekomen door een samenwerking tussen het RIVM, de Inspectie SZW en de directie Gezond & Veilig Werken van het Ministerie SZW.  

Meer over de totstandkoming van de MLvO staat in het artikel dat eerder in het magazine verscheen. 

 

Uitslag Poll: over welke twee type ongevallen gaan de volgende animaties?

Ieder jaar maken wij animaties en infographics over verschillende type ongevallen. Er zijn inmiddels van zes type ongevallen animaties gemaakt. Maar met welke ongevallen moeten we nu verder? Dat vroegen we jullie in het vorige magazine. Met de twee type ongevallen die de meeste stemmen kregen, gaan we als eerste aan de slag. De volgende zes type ongevallen waren in de race voor de winst:

  • Bekneld tussen een machine en een ander object
  • Val op gelijke hoogte (struikelen of uitglijden)
  • Verlies van controle met een bewegend voertuig
  • Vallende objecten bij hijswerkzaamheden
  • Val van een ladder
  • Contact met wegvliegende voorwerpen

En de winnaars zijn 'Val op gelijke hoogte’ en ‘Val van een ladder’

Met ruim 40 stemmen, hebben we twee winnaars kunnen kiezen: ‘Val op gelijke hoogte’ en ‘Val van een ladder’. We verwachten dat de animaties en infographics aan het einde van de zomer gereed zijn.

RIVM-rapport over incidenten bij bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

Het RIVM analyseert periodiek ernstige ongevallen bij BRZO-bedrijven en publiceert de resultaten daarvan in een rapport. Het RIVM heeft voor dit rapport zeventien incidenten geanalyseerd met het StorybuilderMHC-model. Menselijke fouten of materiaalverzwakking kwamen het meest als directe oorzaak voor. Het risico van de incidenten werd vaak niet van tevoren gezien. Daardoor ontbraken de juiste plannen en procedures voor werkzaamheden, delen van inspectieplannen en/of instrumentatie om ontstane procesafwijkingen op te merken. Hier kan meer mee gedaan worden. Bijvoorbeeld door te leren van incidenten, procedures uit te breiden en gebruik te maken van checklists om te controleren of alle stappen zijn gezet. 

De directe oorzaken van de incidenten waren voornamelijk ‘menselijke fouten'  en ‘materiaalverzwakking'  

Uiteindelijk waren de directe oorzaken van het incident voornamelijk ‘menselijke fouten tijdens gebruik, wijziging of onderhoud’ (6 incidenten) en ‘materiaalverzwakking, inclusief corrosie en erosie’ (6 incidenten). 

In de meeste gevallen was het niet mogelijk om afwijkingen te herstellen. Naast de al genoemde instrumentatie, ontbraken vaak ook de organisatorische procedures om afwijkingen tijdig te ontdekken en herstellen. Periodieke inspecties, periodieke Hazops (Hazard and Operability study) en last minute risk analyses hadden kunnen helpen om deze incidenten te voorkomen.

Het gehele rapport is te downloaden van de RIVM-website.

 

Het interventieplatform voorlopig niet uitgebreid met gezond werken

Op het platform veiligheidsinterventies.nl kunnen arboprofessionals veiligheidsinterventies met elkaar delen. Begin dit jaar hebben we onderzocht of er behoefte is aan een uitbreiding van dit platform met interventies over gezond werken.

Bijna 600 arbo-professionals hebben de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek bleek dat de kennis over maatregelen die zich richten op gezond werken, goed op orde is. Ook wisselen professionals onderling al veel kennis uit. Daarnaast blijkt er een drempel te bestaan om actief de database te vullen. Voorlopig breiden wij het platform daarom niet uit.

De suggesties uit dit onderzoek nemen we wel mee in onze activiteiten om (samen met jullie) te zorgen dat steeds meer veiligheidsinterventies gedeeld worden. Concrete voorbeelden zijn de samenwerking met beroepsverenigingen en een mogelijke focus op MKB-bedrijven. Ben jij enthousiast over een interventie die je hebt doorgevoerd en wil je delen wat het effect was? Of ben je op zoek naar effectieve interventies en wil je inspiratie opdoen? Kijk dan op  https://veiligheidsinterventies.nl