Nieuw onderzoeksproject: hoe goed werken veiligheidsinterventies nou echt?

Lancering website Lerenvoorveiligheid.nl

In september 2020 lanceerden we het online platform veiligheidsinterventies.nl. Op dit platform kunnen arboprofessionals veiligheidsinterventies die in de praktijk zijn toegepast beschrijven én ervaringen uitwisselen. Maar hoe goed werken interventies nu eigenlijk echt?

Een van de vragen die we op het platform stellen is hoe effectief de ingediende interventie volgens de indiener is. Daarbij vragen we ook waaraan ze dat merken en hoe ze dat gemeten hebben. Het is voor veel interventies echter vaak niet duidelijk of ze ook echt werken in de praktijk. En wat verstaan we eigenlijk onder ‘echt werken’? Is dat een verbeterde veiligheidscultuur? Of bijvoorbeeld minder (bijna) ongevallen? 

Effectiviteit uitpluizen

In een nieuw onderzoeksproject gaan we de effectiviteit van interventies verder uitpluizen. We doen onderzoek naar twee bekende interventietypes: poortinstructies en het aanbrengen van visuele markeringen.

We proberen antwoorden te vinden op vragen als:

  • Welke voorbeelden en toepassingen van deze interventies zien we in de praktijk?
  • Wat is bekend over deze interventies in de wetenschappelijke literatuur?
  • En wat is bekend over de effectiviteit van deze interventies en hoe is dat gemeten? 

Wil jij op de hoogte blijven van dit project? Of heb je vragen en/of opmerkingen? Mail dan naar veiligwerken@rivm.nl

 

Denk met ons mee over de verdere ontwikkeling van veiligheidsinterventies.nl 

De komende periode staat voor ons in het teken van het verder doorontwikkelen van veiligheidsinterventies.nl. Daarvoor organiseren we diverse sessies, waarbij jullie input van grote toegevoegde waarde is. De sessies vinden plaats op: 

  • Woensdag 18 augustus van 10.00 tot 11.30u
  • Vrijdag 20 augustus van 11.00 tot 12.30u. 

Vind je het leuk om tijdens een van de sessies met ons mee te denken en ons van waardevolle input te voorzien? Meld je dan aan via veiligwerken@rivm.nl en geef daarbij aan op welke van bovenstaande data je wilt deelnemen.