herman bij snow white

De kracht van flexibiliteit

Dat grote incidenten ook in Nederland voorkomen, daar werd ik afgelopen juli aan herinnerd tijdens het snel opkomende water in Limburg, maar ook in België en Duitsland. De ravage is enorm en het persoonlijk leed groot.

Het geeft ook aan dat het de hulpverlening ten goede komt als betrokken partijen flexibel zijn en snel in capaciteit kunnen opschalen. Daardoor kunnen ze snel inspelen op de situatie. Dat kan bij incidenten met zo’n grote omvang alleen als de partijen elkaar snel weten te vinden. Er kan adequaat gereageerd worden als we van elkaar weten waar een organisatie goed in is én als we vooraf afspreken in welke gevallen we een beroep op elkaar kunnen doen.  

De Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten van het RIVM is ook zo’n flexibele organisatie. Om die reden wordt met de ketenpartners geïnvesteerd in het samen oefenen, gezamenlijk werken aan planvorming en het investeren in kennis.

In dit nummer van ‘Altijd Alert’ is te lezen hoe wij, in zowel de koude als de warme fase, samenwerken aan bovenstaande thema’s. Juist bij stralingsincidenten of het uitvoeren van het Protocol Verdachte Objecten (PVO), waarbij meerdere onderdelen van de lokale, regionale en nationale crisisstructuur geactiveerd kunnen worden, is het van enorm belang dat er producten worden ontwikkeld, die kunnen helpen een dergelijk incident het hoofd te bieden. Denk aan het Landelijk Crisisplan Stralingsincidenten, het visualiseren van data met QGIS of het gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen.

Wij bouwen aan een flexibele responsorganisatie. Dat doen wij door elkaar te kennen voordat het ècht nodig is. Om die reden versterken wij de relatie van de Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten, met de AGS en GAGS. Ook werken wij, ondanks de aanhoudende beperkingen in verband met COVID-19, binnen de mogelijkheden, aan (bij)scholingen.  

Herman Schreurs

Afdelingshoofd Stralingsincidenten Monitoring en Analyse