Expertise Uitgelicht

Landelijk Crisisplan Straling in werking

Op 30 april 2021 is het Landelijk Crisisplan Straling (LCP-S) in werking getreden. Dit plan actualiseert een aantal bestaande plannen en voegt deze samen. Het plan bevat een vernieuwde stralingsbeschermingsstrategie voor radiologische noodsituaties die in de komende jaren op een aantal onderdelen nader wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarmee is het plan in lijn met actuele (Europese) regelgeving en IAEA uitgangspunten.

Lees meer

QGIS: De radiologische situatie in kaart

Eén van de taken van de RIVM Ongevalsorganisatie Straling is het opstellen van het radiologisch beeld bij een stralingsincident of kernongeval. Daarmee geven we overzicht over de verspreiding van radioactieve stoffen en de besmetting van het getroffen gebied. Ook maken we een schatting van de opgelopen of verwachte stralingsdosis voor de bevolking en hulpverleners. Om de radiologische situatie ook letterlijk in beeld te brengen gebruiken we het geografisch informatiesysteem QGIS. Zo ontstaat er in één oogopslag een goed beeld van de situatie.

Lees meer

Meten in het effectgebied

Eind 2018 begon het project ‘bepalen effectgebied’. Dit project maakt deel uit van het landelijke programma 'Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden' (GBO-SO) van Brandweer Nederland.

Lees meer