Kort Nieuws

Samenwerking Nederland en België

In april 2020 waren er natuurbranden nabij Tsjernobyl.

Hoewel België en Nederland tijdens de natuurbranden eigen modelberekeningen en beoordelingen hebben gedaan, waren de conclusies nagenoeg dezelfde.

De Ongevalsorganisatie Straling schreef daarover samen met collega’s van het Belgische SCK CEN en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) een wetenschappelijk artikel: "The assessment of the April 2020 Chernobyl wildfires and their impact on Cs-137 levels in Belgium and The Netherlands".

Hierin is zowel de Belgische als de Nederlandse aanpak beschreven van de beoordeling van de radiologische gevolgen tijdens de natuurbranden nabij Tsjernobyl in april 2020.

Meer informatie

 

Terugmodellering

Het komt voor dat een gevaarlijke of stinkende stof in de lucht wordt gedetecteerd zonder dat bekend is waar het vandaan komt. Het vroegtijdig signaleren van gevaarlijke stoffen is essentieel voor het nemen van beschermende maatregelen. 

Specifiek voor radioactieve stoffen kan het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR) een (onbekende) lozing snel detecteren. Deze metingen geven weliswaar inzicht in waar de radioactieve stoffen zich in de lucht bevinden, maar niet direct waar ze vandaan komen en wanneer ze zijn vrijgekomen.

Daarom hebben we een model ontwikkeld waarmee we, op basis van metingen, de bronlocatie, het moment van vrijkomen en de hoeveelheid vrijgekomen stof kunnen inschatten. Dit kunnen we doen voor situaties waarbij stoffen plotseling in de lucht zijn vrijgekomen.

Over deze methode van ‘inverse modelling’ hebben we een wetenschappelijke artikel geschreven, getiteld “Detection of radioactivity of unknown origin: Protective actions based on inverse modelling”, dat recent is gepubliceerd in het Journal of Environmental Radioactivity. In het artikel wordt het model toegepast op de mysterieuze ruthenium-106 detecties in Europa in september en oktober 2017.

Uit de modelresultaten blijkt dat in de nacht van 25 op 26 september 2017 naar schatting 1.33 petaBecquerel (1.33 × 10^15 Bq) ruthenium-106 is vrijgekomen in het zuidelijke Oeralgebied, wat zich vervolgens over Europa heeft verspreid.  

Meer informatie over modellering bij stralingsincidenten

 

 

Terugblik opleidingsdag AGS

Ruim een jaar na het begin van corona is het zo ver. Aan het begin van de zomer kunnen we weer een opleidingsdag organiseren voor adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS). Voor veel medewerkers van de Responsorganisatie Milieu- en Stralingsincidenten is dit één van de eerste bijeenkomsten sinds lange tijd. 

Lees meer

 

Driehoek MOD-GAGS-AGS 

Het RIVM ondersteunt de regio bij grootschalige milieuincidenten. Dit doen we zowel in de warme fase als in de koude fase. Een goede samenwerking tussen MOD, GAGS en AGS is daarbij van groot belang. Het RIVM organiseert dit jaar regionale bijeenkomsten om de samenwerking te versterken ten behoeve van gezondheidskundige duiding.

Lees meer

 

Evaluatie Incident-app

Sinds 2016 werken we met de app Incident. Deze app is ontwikkeld door de Milieuongevallendienst (MOD) van het RIVM in samenwerking met vertegenwoordigers van de doelgroep: AGS en GAGS. 

Het doel van de app is om hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen op een laagdrempelige manier te ondersteunen met informatie die kan helpen bij de bestrijding en nasleep van een incident. 

De app is 5 jaar oud. Daarom willen we deze graag evalueren. We willen graag weten of en wanneer de app wordt gebruikt en wat de ervaringen zijn. Alle geregistreerde gebruikers ontvangen binnenkort per mail een enquête. 

Op basis van de resultaten van de enquête zullen we beoordelen of er (inhoudelijke) aanpassingen nodig zijn. Meer hierover zal te lezen zijn in één van de volgende edities van dit online magazine.