oefening in Nationaal Militair Museum

Ontwikkelingen PVO

oefening in Nationaal Militair Museum

Bij een verdacht CBRN-E-incident treedt het Protocol Verdachte Objecten (PVO) in werking. Het is belangrijk dat experts dan snel en betrouwbaar de aard en ernst van de dreiging vaststellen. We lichten (de ontwikkelingen in) het PVO hieronder verder toe.

Rol LLN-ta in PVO

Wat is het LLN-ta en wie zijn daarbij betrokken? We spreken erover met Johan Lasaroms. Projectleider en onderzoeker bij Wageningen Food Safety Research (WFSR) één van de laboratoria dat deel uit maakt van het LLN-ta. 

Lees meer 

Samenwerking moedwillige CBRN-E incidenten

De EODD, CBRN-RE Defensie, LTFO en RIVM zijn als expertise eenheden betrokken bij het PVO. Zij hebben onlangs met elkaar afgesproken om de samenwerking bij dergelijke incidenten concreet vast te leggen in werkinstructies.

Lees meer

Evaluatie incident Schiphol

Op 7 juli 2020 werden vijf personen onwel op Schiphol door een onbekende stof. De stof werd gevonden in een koffer die in beslag genomen was door de douane. Verschillende hulpdiensten kwamen in actie. Toch duurde het enige tijd voordat duidelijk werd om welke stof het ging en wat het risico daarvan was.  

Lees meer