Figuur 2 vervroegde mazelenvaccinatie 600x384.jpg

Figuur 2 schematische toename en afname van antistoffen.