figuur 3 ms 2013.jpg

Figuur 3. Aantal tuberculosepatiënten geboren in Somalië, bij aankomst in Nederland (‘prevalente tuberculose’, onderbroken lijn) en per jaar na aankomst (jaar 1-5) in Nederland, 2000-2019