ms 1831 figuur 1.jpg

Aantal STEC-infecties gemeld over de jaren 2007-2017, onderverdeeld naar STEC O157, non-O157, en O-typering niet bekend. Tot 2007 was alleen STEC O157 meldingsplichtig, in juli 2016 zijn de meldingscriteria aangescherpt