ms 1836 figuur 3 500x359px.jpg

Figuur 3. Verschillende vormen van C. diphtheriae en de samenhang met diagnostiek methoden.