ms 1914 PUUV Figuur 1 500x440.jpg

Figuur 1. Verloop van mastproductie op een schaal van 1 tot 5